دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 101، مهر و آبان 1391 (101) 
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و رضایت شغلی پرستاران

صفحه 77-82

حسین محمودی؛ ابوذر سوری لکی؛ معصومه بوالحسنی؛ محمد جعفر سپهوند


بررسی زیست سازگاری نانوالیاف الکتروریسی شده بر پایه کیتوسان در همکشتی با سلول‌های استرومایی مغز استخوان (BMSCs)

صفحه 1-8

عسگر امامقلی؛ غلامرضا کاکا؛ مینو صدری؛ سید همایون صدرایی؛ داوود ذوالفقاری؛ زهرا بوربور


مقایسه پاسخ کلینیکی ولو واژینیت کاندیدایی عود کننده به کرم واژینال اویشن و بوریک اسید

صفحه 35-42

مریم ربیعی؛ حسین اکبری؛ محسن ناصری؛ رضا بخردی؛ ‌‌مریم نیک‌زاد؛ فرحناز ترکستانی


بررسی رفتارهای تغذیه ای سالمندان در زمینه پیشگیری از زخم معده در شهر شیراز

صفحه 43-50

امیر الماسی حشیانی؛ موسی صالحی؛ بهاره ترک جوکار؛ محسن شمسی