بررسی بیان نشانگرهای شبه‌نورواپیتلیالی، شبه‌نورونی و شبه‌گابا ارژیکی در سلول‌های القاشده استرومایی مغز استخوان با استفاده از القاکننده‌های مناسب

نویسندگان

1 گروه علوم تشریح ، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

2 گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

4 گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 مقدمه و هدف: سلول­های استرومایی مغز استخوان یک منبع دردسترس و مطلوب
برای سلول­درمانی است. شواهد بسیاری، نشان­دهنده تمایز سلول­های استرومایی مغز استخوان به نورون­های شبه­گابا ارژیک در
شرایط مناسب القایی هستند. اختلال در نورون­های گاباارژیک باعث ایجاد بیماری­های
تخریب نورونی می­شود. در این مطالعه، ایجاد سلول­های عصبی شبه­گابا ارژیکی از سلول­های
بنیادین مغز استخوان به­وسیله عوامل القاگر مناسب بررسی­شد.    مواد و روش‌ها: در این تحقیق ابتدا سلول­های استرومایی مغز استخوان از
استخوان­های ران و ساق پای رات جداشد و پس از پاساژ سوم سلول­های استرومایی مغز
استخوان در محیط پیش­القایی بتامرکاپتو اتانل 1 میلی­مولار و رتینوییک اسید 10
میکرومولار و سپس در محیط کشت القایی حاوی کریاتین 5 میلی­مولار به­عنوان عوامل القاگر در روزهای مختلف
قرارداده­شد. در مراحل پیش­القا و القا آثار عوامل القایی با روش­های ایمنوسیتوشیمی و RT-PCR بررسی­شدند.  نتایج: نتایج نشان­داد که پس از مرحله القا میزان زیادی از نورون­های
شبه­گاباارژیکی ایجاد­شدند، براساس
ارزیابی به­وسیله آنتی­بادی اختصاصی سلول­های گاباارژیکی کریاتین 5 میلی­مولار و
رتینوییک اسید 10 میکرومولار در روز چهارم القا بیشترین میزان تمایز سلول­های
استرومایی مغز استخوان به نورون­های شبه­گاباارژیکی را داشتند.  نتیجه­گیری: سلول­های بنیادین مغز
استخوان، تحت تأثیر القاگرهای بتامرکاپتواتانل، رتینوییک اسید و کریاتین توانایی
تبدیل به سلول­های شبه­گاباارژیکی را دارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immunocytochemical evaluation of expression of neuroepithelial, neural and GABAergic-like neuron markers in transdifferentiated BMSCs using appropriate in vitro inducers

نویسندگان [English]

  • Shahram Darabi 1
  • Taki Tiraihi 2
  • Alireza Delshad 3
  • Majid Sadeghizadeh 4
چکیده [English]

 Background and Objective: Bone
marrow stromal cells (BMSCs) have been
shown to be a feasible option for cell therapy. There is increasing evidence that BMSCs have the potential of differentiation into GABAergic like
neuron cells (GLNCs) in vitro under appropriate induction protocols. GABAergic
dysfunction is implicated in several neurological disorders. The present study
provides evidence for an in vitro potential of BMSCs to transdifferentiate
into GLNCs.  Materials and Methods: BMSCs were
collected from long bones of adult Sprague–Dawley rats, following three passages of cell culture, BMSCs
were preinduced using 1 mM β-mercaptoethanol (βME) and 10 µM retinoic acid
(RA), they were then induced by creatine 5 mM in different days as an inducer.
In preinduction and induction stages, the effects of these inducers on
differentiation of BMSCs were evaluated by immunohistochemistry and RT-PCR.  Results: Our results indicated that
after induction stage, a high percentage of GLNCs is expressed. According to
GABAergic markers (GABA antibody), 5 mM creatine and 10 µM RA after 4 days had
a prominent role on differentiation of BMSCs to GLNCs. Conclusion: βME, RA and creatine induce
differentiation of BMSCs into GLNCs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone marrow stromal cell
  • GABAergi neuron-like cells
  • Retinoic acid
  • creatine