اخبار و اعلانات

کد تصویب کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلیه مقالات ارسالی به مجلات باید قبلا در سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ثبت و دارای کد تایید کمیته اخلاق باشند که همراه با مقاله ارسال و در آخرین قسمت بخش مواد و روش ها ذکر شود. هر کد تاییدیه کمیته اخلاق که به صورت آنلاین در سامانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران به آدرس https://ethics.research.ac.ir در دسترس است تایید می شود.

مطالعه بیشتر