سیاست های داوری

فرایند داوری دو سو پنهان

مجله متعهد به اعمال فرآیند داوری دوسو پنهان، بر اساس شیوه نامه های  COPE و توصیه های ICMJE برای بررسی، داوری، ویرایش و انتشار مقاله های علمی در مجلات پزشکی است. تصمیم برای چاپ مقاله بر اساس نظر سردبیر و فرایند داوری است. در ابتدا همه مقالات توسط سردبیر ارزیابی می شود. هدف اصلی، تصمیم گیری در مورد رد سریع یا تصمیم برای ارسال مقاله به داوری است. مقالاتی که موضوعات آنها با اهداف و حوزه موضوعی مجله مرتبط نباشد یا استانداردها و الزامات اولیه مجله را برآورده نکرده باشند، در این مرحله رد خواهند شد تا نویسندگانی که ممکن است مایل به انتشار مقاله خود در جای دیگری باشند، تاخیر نداشته باشند. گاهی اوقات مقاله ای با درخواست تجدید نظر به نویسنده بازگردانده می شود تا اشکالات ساختاری یا ویرایشی را رفع نماید. برای عبور از این مرحله از فرآیند بررسی  1 تا 2 هفته زمان لازم است. همه این مقالات زیر نظر سردبیر برای حداقل دو داور مورد بررسی دوسو پنهان قرار خواهند گرفت. ما هر اقدام معقولی را انجام می دهیم تا اطمینان حاصل شود که هویت نویسنده در طول فرآیند بررسی پنهان است. هدف ما این است که فرآیند داوری را طی 4 تا 8 هفته کامل کنیم، اگرچه گاهی اوقات تأخیر رخ می دهد و نویسندگان باید حداقل 8 هفته از ارسال مقاله، زمان برای داوری را مد نظر داشته باشند. سردبیر حق تصمیم گیری نهایی در مورد پذیرش را برای خود محفوظ می دارد.

نقش داوران

در صورتی که داور احساس می کند که مقاله از نظر فنی فاقد صلاحیت است یا اگر داور زمان لازم برای داوری ندارد و یا مقاله دارای تضاد منافع است، باید فوراً انصراف خود از داوری را به دفتر نشریه اعلام نماید. داوران می بایست اطمینان حاصل کنند که مقالات ارسالی کیفیت لازم را داشته و اصیل هستند. آنها می‌توانند به سردبیر اطلاع دهند مقاله‌ای که برای داوری خدمتشان ارسال شده است در نشریه دیگری در دست بررسی است.

به طور کلی، موارد زیر در فرایند داوری می بایست مدنظر قرار گیرد:

 1. ساختار مقاله ارسال شده
 2. هدف مقاله
 3. مواد و روش ها
 4. مقدمه ارائه شده و نتیجه گیری/پیشنهادات ارائه شده است
 5. منابعی برای اثبات مطالب ارائه شده است
 6. گرامر، علائم نگارشی و املا
 7. سرقت ادبی
 8. تناسب مقاله با نیاز

نظر داور به عنوان عنصر اصلی در مورد پذیرش یا رد مقاله در داوری دوسوپنهان مبنای تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. از همه داوران درخواست می شود که مقاله های ارسال شده را با جزئیات بررسی نمایند و نظرات را بدون هیچ گونه سوگیری، تضاد منافع ارائه دهند. سردبیر مجله  نظرات را مشاهده و تصمیم گیری می کند.

راهنمای داوران

هنگامی که دعوت برای داوری ارسال می شود، لطفا فرم داوری را تکمیل نمایید. خواهشمند است به هر دعوت نامه ای که دریافت می کنید پاسخ دهید. اگر احساس می‌کنید مقاله خارج از حوزه تخصصی شما است یا نمی‌توانید زمان لازم را اختصاص دهید، لطفاً در اسرع وقت به دفتر نشریه اطلاع دهید تا بتوانند یک داور جایگزین دعوت کنند. لطفاً به یاد داشته باشید که عدم پاسخ شما منجر به این می شود که نویسنده تصمیم به موقع برای ارسال مقاله به نشریه دیگر نگیرد. لطفاً اهداف و دامنه موضوعی نشریه و دستورالعمل نگارش مقاله برای نویسندگان را با دقت مطالعه نمایید. باید توجه داشت که آیا مقاله ای که برای مجله ارسال شده مناسب است یا خیر. اهداف و چشم انداز نشره در منو "اطلاعات نشریه" موجود است. فرم نظرات داوران باید حاوی پاسخ های دقیق باشد. اگر فکر می‌کنید که مقاله قبل از اینکه قابل قبول باشد نیاز به بازبینی دارد، لطفاً پیشنهادات خود را در مورد بهبود مقاله ارائه دهید. به همین ترتیب، اگر احساس می کنید که مقاله به اندازه کافی خوب و قابل بهبود نیست، رد آن را توصیه نمایید.

لطفا :

 • نظرات را واضح بیان کنید و از کلمات پیچیده یا غیرعادی خودداری نمایید.
 • نقطه نظرات خود را شماره گذاری کنید.
 • اگر از شما خواسته شده است که فقط در مورد بخش‌ها یا جنبه‌های خاصی از مقاله نظر بدهید، لطفا به وضوح مشخص کنید که کدام یک هستند.
 • با آثار نویسنده به گونه ای رفتار نمایید که دوست دارید با آثار شما رفتار شود.

تضاد منافع در فرآیند داوری

 • اگر تضاد منافع قابل توجهی وجود دارد، آن را به سردبیر اعلام نمایید.
 • اگر تضاد منافع باعث سوگیری مثبت یا منفی قابل توجهی می شود، بهتر است درخواست داوری را رد کنید.
 • همیشه از قضاوت و انتقاد شخصی خودداری کنید.
 • هر سردبیری قدردان صداقت در مورد تضاد منافع است، حتی اگر مجبور شود به دنبال یک داور جایگزین باشد.