درباره نشریه

عنوان کامل

دانشور پزشکی: نشریه پژوهشی پایه و بالینی 

شاپای الکترونیکی

2716-9723 

شاپای چاپی

2716-9731 

وب سایت

daneshvarmed.shahed.ac.ir 

ایمیل

daneshvarmed@shahed.ac.ir 

حوزه موضوعی نشریه

مقالات پژوهشی اصیل در حوزه های مختلف پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری 

زبان نشریه

فارسی به همراه چکیده انگلیسی 

 

سال شروع انتشار

از 1379 تحت عنوان دانشور با شاپای 3188-1028

از 1381 تحت عنوان دانشور پزشکی با شاپای 3188-1028

از  1398 تاکنون تحت عنوان دانشور پزشکی : نشریه پژوهشی پایه و بالینی با شاپای چاپی: 9723-2716 و شاپای الکترونیکی : 9731-2716 

دوره انتشار

دوماهنامه 

نوع انتشار

ادواری 

صاحب امتیاز

دانشگاه شاهد 

مدیر مسئول

دکتر احمدعلی نوربالا تفتی 

سردبیر

دکتر مهرداد روغنی 

ناشر

اداره انتشارات دانشگاه شاهد 

وضعیت انتشار

فعال 

شیوه داوری

همتراز خوانی دوسو پنهان، Double Blind Peer Review 

سیاست دسترسی و انتشار

دسترسی آزاد، Open Access 

قالب تمام متن مقالات

PDF 

مجوز انتشار و حق مولف

Creative Commons License CC-BY-NC 

نرم افزار بررسی سرقت ادبی

  

هزینه انتشار مقالات

رایگان 

اصول اخلاقی نشر

تبعیت از اصول اخلاقی کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) 

شناسه دیجیتالی مقالات

doi