سیاست انتشار نشریه

 سیاست دسترسی آزاد

 فلسفه انتشار نشریه بهره برداری عام از محصول پژوهش بدون هرگونه مرزبندی است. در همین راستا دانشگاه شاهد تمامی نشریات خود را به صورت دسترسی آزاد و رایگان در اختیار علاقمندان علم و پژوهش قرار می دهد. مقالات به صورت رایگان قابل دانلود و به اشتراک گذاری است.

 

 حق مولف

نشریه علمی- پژوهشی "دانشور پزشکی: نشریه پژوهشی و بالینی" به صاحب امتیازی دانشگاه شاهد، به طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق Creative Commons Attribution Licence (CC-BY-NC) رعایت می‌کند و تا زمانیکه استناد به مقالات به درستی صورت پذیرد، منعی در به اشتراک گذاری آن ها وجود ندارد. برای آشنایی بیشتر در خصوص این سیاست ها می توانید به  این لینک مراجعه بفرمایید.