اهداف و چشم انداز

 

 

دانشور پزشکی: نشریه پژوهشی پایه و بالینی که پیش از این با عناوین «دانشور» و «دانشور پزشکی» به صورت چاپی منتشر می شد، هم اکنون یک نشریه الکترونیکی با دسترسی آزاد و داوری تخصصی است که مقالات پژوهشی اصیل، مروری (به دعوت هیئت تحریریه)، گزارش موردی (در موارد خاص و با توجه به اهمیت موضوع) را با هدف ارتقا سطح دانش و ارائه دستاوردهای پژوهشی در حوزه های مختلف پایه و بالینی پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری به صورت دو ماهنامه منتشر می کند. پژوهشگران و دانشجویان ارجمند می توانند با رعایت شیوه نامه نگارش مقاله،  از طریق این لینک نسبت به ثبت نام در وب سایت نشریه اقدام نموده و مقاله خود را ارسال نمایند.