دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 99، خرداد و تیر 1391 (99) 
مقایسه اثر وینکریستین بر لنفوسیت‏های طبیعی در حال تکثیر موش و رده سرطانی BCL1

صفحه 1-10

محدثه شاه‏حسینی؛ محدثه شاه‏حسینی؛ محدثه شاه‏حسینی؛ سوسن کبودانیان اردستانی؛ رویا یارائی


بررسی الگوی قطع تغذیه‌ انحصاری با شیر مادر و عوامل مؤثر بر آن در استان فارس، سال 1389

صفحه 11-22

علیرضا میراحمدی‌زاده؛ پروین زارع؛ فریبا مرادی؛ مهراب صیادی؛ الهام حسامی؛ محسن مقدمی


بررسی ارتباط توانمندی زنان با رفتارهای باروری

صفحه 39-46

سهـیلا فروزانفر؛ فرشته مجلسی؛ عباس رحیمی؛ ابوالقاسم پوررضا


اثر تمرین‏های هوازی پنج هفته‏ای روزانه و ده هفته‌ای یک روز در میان بر برخی شاخص‌های بیماری دیابت نوع 2 در زنان مبتلا

صفحه 71-78

محمدرضا حامدی‏نیا؛ میترا خادم‏الشریعه؛ میترا خادم‏الشریعه؛ طیبه امیری پارسا؛ مرضیه‏السادات آذرنیوه؛ مرضیه‏السادات آذرنیوه؛ میترا خادم‏الشریعه؛ مرضیه‏السادات آذرنیوه؛ مهدی هدایتی