انتقال سازه ژن درمانی توسط نانوذرات پلی پلکسی (نوع پلی اتیلن ایمینی هدفمندشده) به سلول‌های سرطانی روده بزرگ

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

 
 مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق، تهیه نانوذرات پلی اتیلن ایمینی هدفمندشده
بانانوبادی ضد TAG-72
برای انتقال سازه کدکننده ژن کشنده t-Bid
به سلول­های سرطان روده بزرگ (کولون) انسانی است.   مواد و روش‌ها: ابتدا نانوبادی نوترکیب تخلیص­شده
با SDS-PAGE،
وسترن بلاتینگ و الایزا تأیید­شد. پلی اتیلن گلیکول روی نانوذرات پلی اتیلن ایمین
(PEI) سوار شد و درنهایت
با اتصال کووالان نانوبادی بر سطح نانوذرات، ناقل پلی پلکسی هدفمند ساخته­شد. بار
سطحی و اندازه نانوذرات با استفاده از دستگاه مالورن و دستگاه نانو سایت بررسی و
کارایی حامل ژنی ساخته­شده در انتقال ژن کشنده به رده های سلولی آدنوکارسینومای
روده بزرگ با آزمون Real Time PCR بررسی­شد.   نتایج: نتایج دستگاه مالورن، ساخت نانوذرات هدفمند با اندازه ۱۶۸ نانومتر و پتانسیل سطحی 7،18+ میلی ولت را نشان­داد. با استفاده
از آزمون تاخیر حرکت در ژل، در برگیری و فشرده­سازی صحیح و مناسب سازه ژنی را تأییدکردیم.
نتایج Real Time PCR  هدایت بیان ژن هدف به سلول­های توموری روده بزرگ را تأییدکردند.   نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق، کارایی نانوذرات پلی پلکسی هدفمندشده با
نانوبادی در انتقال ژن و قابلیت آنها برای هدفمند سازی انتقال ژن به سلول را تأییدمی­کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delivery of gene therapy construct by polyplexes nanoparticle (targeted polyethyleneimine) to colon cancer cells

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rahbarizadeh 1
  • Negar Asle Rasouli 1
  • Farnoush Jafari Iri Sofla 1
  • Davoud Ahmadvand 2
چکیده [English]

 Background and Objectives: The aim of this
study was preparation of polyethyleneimine (PEI) nanoparticles targeted with
anti-TAG72 nanobody for delivery of t-Bid gene construct into the human colonic adenocarcinoma cells. Materials and Methods: First of all, purified recombinant nanobody was verified by
SDS-PAGE, western blotting and ELISA. Targeted polyplexes were constructed by
reacting polyethylene glycol (PEG) with PEI and covalent bonding of nanobody to
nanoparticles. Surface charge and size of the resulting nanoparticles were
evaluated by Malvern zeta sizer and nanosight instruments. Efficiency of
constructed gene vector for killer gene delivery into the colonic
adenocarcinoma cells was assessed using real time PCR assay. Results:
Production of nanoparticles with
the average size of 168 nm and +7.18 surface charge was confirmed by nanosight
and Malvern zeta sizer. Gel retardation assay verified the efficiency of
carrier for pDNA complexation. Real time PCR results confirmed the targeted
gene expression in the cancerous cell lines. Conclusion: Results of this study confirmed the
efficiency of targeted polyplexes in gene delivery and their potency for
targeted gene delivery into the cells. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • Nanobody
  • Polyethyleneimine
  • Polyethylene glycol
  • TAG-72