کلیدواژه‌ها = تمرین هوازی
تأثیر یک دوره تمرین هوازی و مکمل یاری با پیپرین بر سطوح آنزیم های کبدی موش بزرگ مبتلا به پاراکوات

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 67-77

10.22070/daneshmed.2023.17208.1314

سمانه برادران سلمانی؛ کیوان حجازی؛ وحیدرضا عسکری؛ رویا عسکری


تأثیر تعاملی عصاره آبی استویا و تمرین هوازی بر شاخص مقاومت انسولین و ترکیب بدن دختران و پسران چاق در دوران بلوغ

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 55-67

10.22070/daneshmed.2021.13597.1018

محسن رکن ابادی؛ محمدرضا رضایی پور؛ مریم بان پروری؛ امید محمددوست


مقایسه اثر تمرین هوازی و مقاومتی بر پپتید شبه گلوکاگن-1 و مقاومت به انسولین در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 46-56

10.22070/daneshmed.2020.2977

سعیده طبیبی راد؛ حسین عابدنطنزی؛ حجت الله نیک بخت؛ فرشاد غزالیان؛ ماندانا غلامی


تأثیر تمرینات هوازی بر بیان نسبی ژن‌های HNF-4α و G6Pase بافت کبد موش‌های صحرایی نر دیابتی نوع 2 ناشی از نیکوتین ‌آمید- استرپتوزوتوسین

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 14-27

مهری قهرمانی درشگی؛ عبدالعلی بنائی فر؛ سجاد ارشدی؛ شهرام سهیلی


تأثیر تمرین هوازی بر سطوح پروتئین HMGB1 و برخی شاخص‌های استرس اکسیداتیو در موش‌های صحرایی دارای درد نوروپاتی دیابت

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 27-38

10.22070/dmed.27.142.27

احمد کاکی؛ مسعود نیکبخت؛ عبدالحمید حبیبی؛ هادی فتحی مقدم


پاسخ سطح آیرزین سرمی به هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط در موش‌های صحرایی نر چاق

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 49-56

کیوان حجازی؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ مهرداد فتحی؛ محمد مسافری ضیاءالدینی؛ مهدیه زعیمی


تاثیر تمرین هوازی بر بیان پروتئین های Spred-1،Raf1 و VEGF بافت قلب در موشهای صحرایی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 57-66

سجاد محمدیاری؛ سیروس چوبینه؛ رحمان سوری؛ عباسعلی گایینی؛ حمداله هادی


اثر تمرین منظم شنا و عصاره سیر بر مرگ برنامه ریزی شده سلول های کبدی در موش‌های پیر تحت القا دوکسوروبیسین

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 65-74

فاطمه شایسته راد؛ پروین فرزانگی؛ معصومه حبیبیان؛ هادی علی نژاد


تأثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم‌های کبدی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دوم

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 41-50

غلام رسول محمدرحیمی؛ سیدرضا عطارزاده حسینی


تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح hsCRP، هموسیستئین و لیپیدهای سرم و توان هوازی در مردان میانسال سالم و غیر‌فعال

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 43-50

ناهید بیژه؛ احمد ابراهیمی عطری؛ محسن جعفری


اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 79-90

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ آرزو ایلدرآبادی؛ علیرضا رفیعی پور


اثر تغییرات حجم و شدت تمرین هوازی بر استقامت قلبی تنفسی و ضربان قلب استراحتی مردان جوان

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1390، صفحه 37-46

ماندانا غلامی؛ لیلا صباغیان راد؛ حسین عابد نطنزی


تأثیر رژیم غذایی و تمرین هوازی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم بیماران استئاتوهپاتیت غیرالکلی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 51-60

حسین نیکرو؛ سیدرضا عطارزاره حسینی؛ حمیدرضا سیما؛ محسن نعمتی


تأثیر رژیم غذایی و تمرین هوازی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم بیماران استئاتوهپاتیت غیرالکلی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 51-60

حسین نیکرو؛ سیدرضا عطارزاره حسینی؛ حمیدرضا سیما؛ محسن نعمتی