نویسنده = مهرداد روغنی
استرس اکسیداتیو و التهاب و کاهش بیان miRNA-149 در استریاتوم در مدل ایسکمیک-رپرفیوژن سکته مغزی در موش صحرایی

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 65-75

10.22070/daneshmed.2024.18201.1398

سمیرا وحیدی؛ محمد رضا بیگدلی؛ حسین شاهسوارانی؛ سلما احمدلو؛ مهرداد روغنی


اثر عصاره آبی الکلی انیسون بر فعالیت سرمی آنزیم‌های کبدی موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی تحت رژیم غذایی پرچرب

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 45-54

10.22070/daneshmed.2023.17341.1321

شایان عیوض زاده؛ غلامعلی نادری؛ نرگس حدادزاده نیری؛ مهرداد روغنی


اثر دیوسجنین بر شاخص‌های سلامت میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در آسیب کبد القاء شده با متوترکسات در موش‌ بزرگ آزمایشگاهی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 62-71

10.22070/daneshmed.2022.15645.1165

نرگس حدادزاده نیری؛ محسن خلیلی؛ فاطمه طالع احمد؛ انسیه جنیدی؛ مهرداد روغنی


اثر دیوسجنین بر پتانسیل غشای میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در آسیب بیضه القاء شده با متوترکسات در موشهای بزرگ آزمایشگاهی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 27-35

10.22070/daneshmed.2022.15053.1116

فاطمه طالع احمد؛ محسن خلیلی؛ نرگس حدادزاده نیری؛ انسیه جنیدی؛ مهرداد روغنی


ارزیابی اثر عصاره آبی الکلی زنیان بر روی شاخص‌های استرس اکسیداتیو و آنزیم کولین استراز در بافت مغز موش‌های صحرایی نر دریافت کننده رژیم پر کلسترول

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 59-69

10.22070/daneshmed.2021.12757.0

مطهره مختارزاده بازرگانی؛ غلامعلی نادری؛ مهرداد روغنی؛ الهام اسماعیل جماعت؛ سید عباس هاشمی نژاد


اثر سافرانال بر پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب بافتی هیپوکمپ به دنبال تزریق داخل بطنی کلشی سین در موش بزرگ آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 76-84

فرزانه فریدونی؛ زهرا کیاسالاری؛ انسیه آزادی احمدآبادی؛ شهرام جلال زاه اوجور؛ مهرداد روغنی


بهبود رفتارهای شبه اتیسم با تزریق اکسی توسین در مدل تجربی اتیسم القا شده با محرومیت مادری در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی ماده

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 49-60

منیره منصوری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ مهرداد روغنی؛ گرگرز وگنر؛ مریم اردلان


اثر نوبیلتین بر آپوپتوز در مغز میانی ونئواستریاتوم در مدل تجربی بیماری پارکینسون القاشده با تزریق داخل نیگرال لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 9-16

10.22070/dmed.27.142.9

صدیقه کشتکار؛ زهرا کیاسالاری؛ مریم خراسانی؛ مرضیه فکور؛ ریحانه قاسمی؛ مهرداد روغنی


اثر حفاظت عصبی دیوسجنین در مدل تجربی بیماری پارکینسون القاء شده با 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 87-98

زهرا قاسمی؛ زهرا کیاسالاری؛ فاطمه ابراهیمی؛ فریبا انصاری؛ مریم شرایلی؛ مهرداد روغنی


اثر متفورمین بر یادگیری و حافظۀ فضایی در مدل تجربی بیماری آلزایمر القا شده با بتا آمیلوئید در موش صحرایی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 63-72

تاجماه ممبینی؛ مهدی نصیری؛ جمشید نارنجکار؛ مهرداد روغنی


بررسی اثر ضد تشنجی عصارۀ آبی-الکلی گیاه عودالصلیب بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول در موش‌های سوری نر

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 11-18

محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ زهرا کیاسالاری؛ بتول رحمتی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ فریبا انصاری


تشدید تشنجات ناشی از انفوزیون وریدی پنتیلن تترازول توسط عصاره آبی ـ الکلی نپتامنتوئیدس در موش کوچک آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 9-20

اژدر حیدری؛ بتول رحمتی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ فاطمه زائری


تاثیر گالانتامین بر برگشت فعالیت حرکتی تشدید یافته در اثر میکرواینجکشن کلشی سین در هیپوکامپ موش ویستار

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 37-42

منیژه کرمی؛ زهرا کیاسالاری؛ مهرداد روغنی؛ محسن خلیلی؛ بتول رحمتی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ افسانه ناصری


اثر عصاره آبی-الکلی بخش های هوایی اسطوخودوس بررفتار اجتنابی غیر فعال و حافظه فضایی در موش سفید بزرگ نر

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 55-62

بتول رحمتی؛ زهرا کیاسالاری؛ مهرداد روغنی؛ محسن خلیلی؛ منیِژه کرمی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ فریبا انصاری؛ زهرا برارپور؛ سعیده رضایی


اثر وابسته به دوز هسپرتین بر عدم تقارن حرکتی به‌دنبال تزریق داخل استریاتوم 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 71-76

زهرا کیاسالاری؛ محسن خلیلی؛ سیامک افشین مجد؛ بتول رحمتی؛ منیژه کرمی؛ غلامحسین قائدی؛ مهرداد روغنی


بررسی اثر عصاره آبی سیر بر میزان نیتریک اکساید سرمی موش

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 35-44

سکینه موید محسنی؛ حمیده روحانی؛ مرضیه اقتداردوست؛ سیدمحمدرضا عمادی؛ مهرداد روغنی؛ طوبی غضنفری


اثر عصاره الکلی سیاه‌دانه بر هیپوکمپ در موش صحرایی با صرع لب گیجگاهی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 61-68

رضا صداقت؛ مهرداد روغنی؛ نجمه اخباری


اثر حفاظتی اپی‌گالوکاتکین گالات در مدل بیماری پارکینسون القاشده با 6-هیدروکسی دوپامین

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 71-76

محمدحسین قینی؛ مهرداد روغنی؛ حسین مس کار