دوره و شماره: دوره 22، شماره 6 - شماره پیاپی 115، بهمن و اسفند 1393 (115) 
1. بررسی تراکم ماست‌سل در کارسینوم سلول سنگ‌فرشی و مخاط دیسپلاستیک حنجره

صفحه 1-6

گیتا رضوانی؛ محمدرضا جلالی ندوشن؛ فرزاد یزدانی بیوکی؛ محمدجواد خرازی؛ زهرا زضائی


5. بررسی اثر عصاره آبی سیر بر میزان نیتریک اکساید سرمی موش

صفحه 35-44

سکینه موید محسنی؛ حمیده روحانی؛ مرضیه اقتداردوست؛ سیدمحمدرضا عمادی؛ مهرداد روغنی؛ طوبی غضنفری


6. بررسی آزمایشگاهی میزان تأثیر ماده گیاهی Bleaching agent 1 ساخت دانشگاه شاهد در سفیدکردن داخل‌تاجی دندان‌های تغییررنگ‌یافته غیرزنده

صفحه 45-50

محمدباقر رضوانی؛ زهرا ملک حسینی؛ محسن ناصری؛ مهشید محمدی بصیر؛ داوود رشیدی؛ سیده الهام طباطبائی قمشه


9. اثر استنشاق بخار رنگ روغن بر سطح سرمی پرولاکتین در موش صحرایی

صفحه 73-78

ساحل ولدان طاهباز؛ رحیم احمدی؛ مریم سیاوشی؛ نوشین امینی