درباره نشریه

عنوان کامل

دانشور پزشکی: نشریه پژوهشی پایه و بالینی 

شاپای الکترونیکی

2716-9723 

شاپای چاپی

2716-9731 

وب سایت

http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/ 

ایمیل

daneshvarmed@shahed.ac.ir 

حوزه موضوعی نشریه

مقالات پژوهشی اصیل در حوزه های مختلف پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری 

زبان نشریه

فارسی به همراه چکیده انگلیسی 

 

سال شروع انتشار

از 1379 تحت عنوان دانشور

از 1381 تحت عنوان دانشور پزشکی

از  1398 تا کنون تحت عنوان دانشور پزشکی : نشریه پژوهشی پایه و بالینی

دوره انتشار

دوماهنامه 

نوع انتشار

ادواری 

صاحب امتیاز

دانشگاه شاهد 

مدیر مسئول

دکتر احمدعلی نوربالا تفتی 

سردبیر

دکتر مهرداد روغنی 

ناشر

اداره انتشارات دانشگاه شاهد 

وضعیت انتشار

فعال 

شیوه داوری

همتراز خوانی دوسو پنهان، Double Blind Peer Review 

سیاست دسترسی و انتشار

دسترسی آزاد، Open Access 

قالب تمام متن مقالات

PDF 

مجوز انتشار و حق مولف

Creative Commons license CC-BY-NC 

نرم افزار بررسی سرقت ادبی

  

هزینه انتشار مقالات

رایگان 

اصول اخلاقی نشر

تبعیت از اصول اخلاقی کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) 

شناسه دیجیتالی مقالات