دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 111، خرداد و تیر 1393 (111) 
مقایسه فعالیت حیاتی سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت بارداری

صفحه 1-8

زهرا جباری؛ احیا گرشاسبی؛ محمدرضا جلالی ندوشن؛ صدیقه حنطوش زاده؛ شهره جلایی؛ طوبی غضنفری*


تاثیر دستکاری سیستم های حسی بر کنترل پاسچر پسران 15-4 سال

صفحه 29-38

امیر شمس؛ محمدعلی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ حسن عشایری؛ مهدی نمازی زاده


ارزیابی عملکرد بینایی ـ فضایی در بیماران آلزایمری و افراد مسن سالم با استفاده از روش تکلیف دوگانه

صفحه 47-54

عبدالمجید آزادیان؛ حمید صالحی؛ رحمان باقرنیا؛ محمود اصل محمدی زاده؛ محمد مشهدی


بررسی ارتباط خودکارآمدی و انتظار پیامد با شیوه زایمان مورد تمایل زنان باردار شهرکرد

صفحه 55-62

مریم عمیدی مظاهری؛ زهرا طاهری؛ محبوبه خورسندی؛ اکبر حسن زاده؛ مسعود امیری


ارزیابی آپنه تنفسی حین خواب در بیماران قلبی

صفحه 63-68

ابوالفضل مظفری؛ صادق فرزام؛ طیبه محمدلو؛ اعظم السادات میرقیصری؛ سیامک محبی