دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 92، فروردین و اردیبهشت 1390 (92) 
شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه‌شده در مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان نیشابور

صفحه 5-14

علی غلامی؛ علی اصغر نوری؛ مجید خجسته‌پور؛ مینا عسکری؛ حسن سجادی


اثر تمرین استقامتی با و بدون مصرف عصاره مگنولیا بر سطوح استراحتی نسفاتین-1، گلیکوژن و TAC کبدی در موش‌های صحرایی نر

صفحه 43-52

عباس قنبری‌نیاکی؛ معصومه باقرسلیمی؛ رزیتا فتحی؛ بهاره تجن‌جاری؛ زهرا رئوف؛ ولی‌ا... تقی‌پور


لزوم تغییر ساختار آموزش پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

صفحه 63-68

نفیسه ظفرقندی؛ علی دواتی؛ مرضیه قورچیان؛ فاطمه سادات باطنی؛ شهرزاد هداوند


مطالعه میان‌کنش سالویژنین با DNA

صفحه 69-76

زهره حبیبی؛ زهیر محمد حسن؛ شکوفه نوری؛ ولی‌اله مظفری؛ مریم -مهدی یوسفی-محمدی؛ لیلا حسنی


تأثیر آموزش افشای هیجانی نوشتاری بر شدت افسردگی و کاربرد مکانیسم‌های دفاعی بیماران افسرده

صفحه 1-10

احمدعلی نوربالا؛ احمد‌ علی‌پور؛ فرهاد شقاقی؛ آویسا نجیمی؛ مژگان آگاه‌هریس


بررسی فعالیت و بیان ژن لیپوپروتئین لیپاز به دنبال یک جلسه تمرین استقامتی در عضله و پلاسمای موش صحرایی

صفحه 61-70

سید علیرضا حسینی کاخک؛ میترا خادم الشریعه؛ منیژه شیارگر؛ محمد رضا حامدی نیا؛ امیر حسین حقیقی؛ فاطمه رهبری‌زاده