ارزیابی توان تشخیصی علامت هات‌داگ در سندروم تونل کارپ

نویسنده

گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: سندروم تونل کارپ بیماری شایعی است که به علت گیرافتادن عصب مدیان در تونل کارپ ایجادمی­شود و بیماران درد، پار استزی و در­نهایت، آتروفی عضلات دست دچار می­شوند. در جایگاه تشخیص بیماری از شرح­حال، معاینه و مطالعات الکترو فیزیولوژیک استفاده­می­شود. به­تازگی، علامت Volar Hot Dog (VHD) برای تشخیص بیماری مطرح­شده است؛ در این مقاله، این علامت به­منظور یک تست تشخیصی و براساس طب مبتنی بر شواهد، بررسی­شده­است. مواد و روش‌ها: در پنجاه بیمار که به علت درد، پاراستزی و کرختی در مسیر عصب مدیان مراجعه­کرده­بودند و بر اساس معیارهای NIOSH به سندروم تونل کارپ دچار بودند و در پنجاه بیمار بدون علایم بالا، تست (علامت)  VHD به صورت لمس یک توده سوسیسی­ شکل در ناحیه مچ دست مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج: حساسیت  تست (علامت) VHD 0.84 و ویژگی تست 0.32  و دقت تست 0.58 محاسبه­شد. احتمال بیماری پیش­از انجام تست 0.5 و احتمال بیماری پس از وجود تست مثبت 0.55 و احتمال بیماری بعداز وجود تست، منفی 0.33 بود. نسبت درست­نمایی مثبت (LR+) 1.23 و  نسبت درست­نمایی منفی (LR-) 0.5 به­­دست­آمد.  نتیجه‌گیری: تست VHD حساسیتی بالاتر از تست­های هافمن تینل و فالن دارد ولی ویژگی آن کمتر است و با توجه به LR+ 1.2 ( بین 1 تا 2) ارزش تست کم تا بدون ارزش و LR- 0.5 (بین 0.2 تا 0.5) ارزش تست، کم تا متوسط است و بیشتر به­منظور غربالگری سندروم تونل کارپ کاربرددارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic value of volar hot dog sign in carpal tunnel syndrome

نویسنده [English]

  • shamsa Shariatpanahi
چکیده [English]

Background and Objective: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common entrapment neuropathy with involvement of median nerve. Patients with this syndrome refer for pain and paresthesia in hand that leads to thenar muscles atrophy. Diagnosis of CTS is made by history, physical examination and electrophysiological study. Recently, Volar Hot Dog (VHD) sign has been proposed for diagnosis of this disease. Thus, we studied VHD as a diagnostic tool in CTS patients according to evidence based medicine. Materials and Methods: In 50 patients referred for pain and paresthesia in median nerve area in hand, a diagnosis of CTS was made by NIOSH criteria and 50 control subjects were also examined for this sign. Results: The sensitivity of VHD was 0.84, the specificity of VHD was 0.32, the accuracy of the test was 0.58 and pretest probability of the disease was 0.5 and post-test probability of the disease with a positive result was 0.55 and post-test probability of the disease with a negative result was 0.35. Meanwhile, positive likely ratio (LR+) was 1.23 and negative likely ratio (LR-) was 0.5. Conclusion: VHD sign (test) had a higher sensitivity than Hoffman-Tinel and Phalen tests with a lower specificity of the test with LR+ 1.2 and LR- 0.5 and this test is a poor to fair test for diagnosis of CTS and will be mainly valuable for screening of the syndrome.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carpal tunnel syndrome
  • Volar hot dog
  • Specificity
  • Sensitivity
  • Evidence based medicine