دوره و شماره: دوره 19، شماره 6 - شماره پیاپی 97، بهمن و اسفند 1390 (97) 
اثر عدم ثبات اجتماعی، محرومیت، تبعیض و بی‌عدالتی در دریافت غذا بر تغییرهای بافت‌شناسی نورون‌های هیپوکامپ خرگوش سفید نیوزلندی

صفحه 13-22

فاطمه مرادی؛ شهناز مجرب؛ محمد رضا واعظ مهدوی؛ ابوالحسن احمدیانی؛ مهرداد روغنی؛ علیرضا دلشاد؛ تقی الطریحی


تأثیر روزه‌داری ماه رمضان و فعالیت بدنی بر شاخص‌های آنتروپومتری، نیم‌رخ چربی و فشار خون دانشجویان پسر سالم

صفحه 23-34

سید رضا عطارزاده حسینی؛ سید علی اکبر شمسیان؛ صادق عباسیان سقی؛ مهدی قهرمانی مقدم


عادات غذایی در زنان دارای اضافه وزن و چاق سنین باروری

صفحه 61-68

بهروز حمزه؛ ندا ایزدی؛ یحیی پاسدار؛ پریسا نیازی


مقایسه تأثیر تمرین‌های مقاومتی و استقامتی بر نسبت تستوسترون به کورتیزول در زنان یائسه

صفحه 69-78

دنیا صورتی جابلو؛ سید رضا عطارزاده حسینی؛ دلارام صیادپور زنجانی؛ امین احمدی؛ جلال منصوری


اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال

صفحه 79-90

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ آرزو ایلدرآبادی؛ علیرضا رفیعی پور