دوره و شماره: دوره 15، شماره 6 - شماره پیاپی 79، بهمن و اسفند 1387 (79) 
بررسی اعتبار جانشینی سایتوکاین‌های Th1 و Th2 در بیماران مبتلا به عارضه پوستی ناشی از اثرهای درازمدت گاز خردل

صفحه 11-18

شهره جلایی؛ دکتر سقراط فقیه‌زاده؛ دکتر طوبی غضنفری؛ فرزاد اسکندری؛ رویا یارایی؛ دکتر اطهر معین؛ سیدمسعود داود؛ محمدرضا سروش؛ عباس فروتن؛ محمدمهدی نقی‌زاده


عوامل مرتبط با شب ادراری کودکان 12-6 ساله

صفحه 33-38

خدیجه دهقانی؛ زهرا پورموحد؛ حمیده دهقانی؛ دکتر مهرداد شکیبا؛ حسین توانگر؛ دکتر سیدمجتبی یاسینی‌اردکانی؛ دکتر محمدحسین فلاح‌زاده