دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 105، خرداد و تیر 1392 (105) 
بررسی عوامل مرتبط با رفتار پیشگیری از هپاتیتB در دختران دبیرستانی با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی

صفحه 11-22

رضوان یزدانی؛ فرشته زمانی علویجه؛ میترا خیریت؛ امیر شفیعی؛ محمد ارجمندزادگان


بررسی تأثیر داروی حصاآ بر التهاب ناشی از تزریق کف‌پایی فرمالین در موش صحرایی نر

صفحه 23-30

محسن ناصری؛ حسین رضایی‌زاده؛ مجید اصغری؛ پروانه محسنی‌مقدم؛ سیدعباس هاشمی‌نژاد؛ عباس طالبی‌مزرعه‌شاهی؛ زهرا برارپور


تعیین محدوده‌ عملکرد بخش محیطی دستگاه دهلیزی توسط آزمون کالریک با جریان هوا

صفحه 49-56

سارا ممتاز؛ فهیمه حاجی‏ابوالحسن؛ فهیمه حاجی‏ابوالحسن؛ فهیمه حاجی‏ابوالحسن؛ سعید فراهانی؛ شهره جلایی


بررسی فعالیت آنزیم آمینوپپتیداز(CD13) N در افرادی با تیتر بالای آنتی‌بادی ضدبروسلا

صفحه 57-64

نرگس دوست‌خواه؛ سوسن کبودانیان اردستانی؛ فروزنده جلیلوند؛ شهره جلائی پور؛ رضا حاجی حسینی؛ عبدالفتاح صراف‌نژاد


بررسی اختلال‌های رفتاری حرکتی کودکان مبتلا به خرخر در سال 1390

صفحه 65-72

ابوالفضل مظفری؛ محمد وکیل علی‌آبادی؛ سیامک محبی