مقایسه میزان ترشح نیتریک اکساید توسط سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق‌شده از بافت چربی در زنان باردار سالم و مبتلا به پراکلامپسی

نویسندگان

1 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

2 گروه زنان و زایمان و مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‌های ایمنی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

3 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 گروه بیولوژی سلول‌های بنیادی مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته

5 گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‌های ایمنی، دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف: پراکلامپسی یکی از
عوارض شایع دوران بارداری است که بعد از هفته بیستم بارداری در زنان با فشار خون
طبیعی بروزمی­کند؛ پاتوفیزیولوژی این بیماری، ناشناخته است. با توجه به تغییرهای
سطح نیتریک اکساید در سرم افراد پراکلامپتیک و همچنین، نقش سلول‌های بنیادی مزانشیمی
در ترشح نیتریک اکساید به­عنوان تنظیم­کننده ایمنی، در این پژوهش برآن­شدیم تا سطح
نیتریک اکساید را در ترشحات سلول­های بنیادی مزانشیمی مشتق­شده از بافت چربی در دو
گروه باردار سالم و مبتلا به پراکلامپسی بسنجیم.   مواد و روش‌ها: از چربی زیرجلدی 10 خانم باردار پراکلامپتیک و 10خانم
باردار سالم در حین عمل سزارین، نمونه‌گیری­شد. پس از جداسازی و تکثیر سلول‌های
بنیادی مزانشیمی، توانایی تمایز و ویژگی‌های ایمونوفنوتایپ آنها ارزیابی­شد. سپس
با استفاده از روش گریس میزان ترشح نیتریک اکساید توسط آنها سنجیده شد.   نتایج:  سلول‌های بنیادی جداشده در هر
دو گروه، به خوبی به استئوسیت و آدیپوسیت متمایز شدند. آنالیزهای فلوسایتومتری در
دو گروه حاکی از بیان مارکرهای CD90, CD73 ,CD44 و CD105 و عدم بیان مارکرهای CD-14, CD34, CD45 و HLA-DR بود. تغییر معناداری در میزان ترشح نیتریک
اکساید توسط سلول­های دو گروه مشاهده­نشد.   نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که به­احتمال، نیتریک اکساید ترشح­شده توسط سلول­های بنیادی مزانشیمی،
در تغییرهای سطح سرمی این فاکتور و پاتولوژی پراکلامپسی نقشی معنی‌دار ندارد؛ البته
لازم است این مطالعه روی تعدادی بیشتر نیز آزمایش­شود.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of nitric oxide secretion by human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells in healthy pregnant women and those with preeclampsia

نویسندگان [English]

  • Ensie Sadat Mirsharif 1
  • Sakine Moaied Mohseni 2
  • Eisa Salehi 3
  • Seyed Mahmoud Hashemi 4
  • Tooba Ghazanfari 5
چکیده [English]

 Background and Objective: Preeclampsia is one of the
most common
complications
during pregnancy
that occurs after 20th weeks of pregnancy in women with normal blood
pressure. The pathophysiology of this disease is unknown. Due
to changes in serum level of nitric oxide in women with preeclampsia and also
the important role of mesenchymal stem cells in the secretion of nitric oxide
as an immunoregulator, in this study, we aimed to evaluate the level of nitric
oxide in secretions of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells
in women with normal pregnancy and patients with preeclampsia.   Materials and Methods: Subcutaneous adipose tissue
of 10
preeclamptic patients and 10 healthy pregnant women was collected during cesarean operation.
After
isolation and
proliferation of mesenchymal
stem cells, capablity
of their differentiation
and their immunophenotyping charactetistics were assessed. Then,
their release
of nitric oxide
was evaluated
using Griess
method.   Results: Stem cells isolated from adipose
tissue in both groups differentiated into osteocyte and adipocytes. Flow-cytometric
analysis
showed the
expression of
the markers
CD90, CD73 CD44
and
CD105
and lack of
expression of the markers
CD-14, CD34,
CD45 and
HLA-DR
in both
groups.
No significant
change
was observed for
the level
of nitric
oxide secretion in
both groups.   Conclusion: The present results
suggest that nitric oxide secreted by mesenchymal stem cells do not have a
significant contribution in variation of serum level of this factor and
possibly do not play a role in the pathology of preeclampsia. However, such
study with a higher sample size is suggested.       Results: Stem cells isolated from adipose
tissue in both groups differentiated into osteocyte and adipocytes. Flow-cytometric
analysis
showed the
expression of
the markers
CD90, CD73 CD44
and
CD105
and lack of
expression of the markers
CD-14, CD34,
CD45 and
HLA-DR
in both
groups.
No significant
change
was observed for
the level
of nitric
oxide secretion in
both groups.   Conclusion: The present results
suggest that nitric oxide secreted by mesenchymal stem cells do not have a
significant contribution in variation of serum level of this factor and
possibly do not play a role in the pathology of preeclampsia. However, such
study with a higher sample size is suggested. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitric oxide
  • Mesenchymal Stem Cells
  • Adipose tissue
  • Preeclampsia