تخمین شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه علمی- کاربردی و تکنولوژی، فارس

چکیده

 مفدمه و هدف: توانایی­های
تخمینی، گروهی از فرایندها هستند که در کارکردهایی شناختی نظیر برنامه‌ریزی، توجه،
استدلال انتزاعی و حافظه نقش­دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد تخمین شناختی در
بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و
افراد بهنجار بود.   مواد و روش­ها: سه گروه 22 نفری از بیماران مبتلا
به اختلال اسکیزوفرنی، بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار با
روش نمونه­برداری در دسترس، ضوابط تشخیصی و ملاک­های ورود انتخاب­شدند و توسط
آزمون تخمین شناختی ارزیابی­شدند.   نتایج:  نتایج تحلیل چندمتغیری واریانس نشان­داد که بیماران مبتلا
به اسکیزوفرنی نسبت­به بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار در تمام
ابعاد و نمره کل آزمون تخمین شناختی، آسیب بیشتری دارند؛ همچنین میزان آسیب
بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در ابعاد اندازه، وزن، کمیت و نمره کل
آزمون تخمین شناختی بیشتر از افراد بهنجار بود.   نتیجه­گیری: فهم بهتر تخمین شناختی در
اسکیزوفرنی و افسردگی می­تواند در شناسایی عوامل موثر خطرساز و تعدیل­کننده آغاز،
شدت و دوره این اختلال­ها مفید، واقع شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive estimation in patients with schizophrenia, major depression disorder and normal individuals

نویسندگان [English]

  • Jafar Hasani 1
  • Ali Rasti 2
چکیده [English]

 Background and Objective: Estimation abilities
are a group of processes that involve cognitive functions such as planning,
attention, abstract reasoning, and memory. The
goal of this study was to assess cognitive estimation in patients with
schizophrenia, major depression disorder (MDD) and normal individuals.   Materials and
Methods:
Three groups including patients with schizophrenia, major depression disorder
(MDD) and normal individuals (n=22 for each group) were selected using
available sampling methods and inclusion and diagnostic criteria and were assessed by
Cognitive Estimation Test (CET).   Results: Multivariate
analysis of variance (MANOVA) showed that patients with schizophrenia disorder
were impaired in all cognitive estimation dimensions in comparison with
patients with major depression disorder (MDD) and normal individuals and its total
score. Also, major depression patients performed worse than normal individuals
in size, weight and quantity of cognitive estimation dimensions and its total
score.   Conclusion: A better understanding of the cognitive
estimation in schizophrenia and depression could help identify the risk and
modifying factors that influence the onset, severity and course of these
diseases. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive functions
  • Cognitive estimation
  • Schizophrenia
  • Major depression