دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 104، فروردین و اردیبهشت 1392 (104) 
بررسی شیوع VacA و CagA در بیماران مبتلا به اولسر پپتیک

صفحه 1-8

زهره خدایی؛ اکرم سادات طباطبایی‌‌پناه؛ سید محمدحسین قادریان؛ رضا اکبرزاده نجار


مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری- تغذیه‌ای با مداخله شناختی بک در ترکیب با تجویز رژیم غذایی– فعالیت بدنی درکاهش اضافه وزن و بهبود نیمرخ چربی زنان

صفحه 51-60

مژگان آگاه‌هریس؛ مسعود جان‌بزرگی؛ آویسا نجیمی؛ احمد علی‌پور؛ احمدعلی نوربالا؛ شهناز نوحی؛ ندا گلچین