بررسی شیوع VacA و CagA در بیماران مبتلا به اولسر پپتیک

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

2 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق

چکیده

 مقدمه و هدف: آلودگی با هلیکوباکتر پیلوری (H.pylori) یکی از شایع‌ترین عفونت های
گوارشی در جهان به شمار می‌رود که می‌تواند باعث موارد پاتولوژیکی متفاوت، افزایش
استرس اکسیداتیو و در نتیجه پاسخ‌های التهابی در  مخاط معده شود.  تشخیص بیماریزایی H.pylori به دلیل تخمین خطر علائم
بالینی اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع ژن‌های cagA و vacA در
عفونت H.pylori در بیماران با علائم
بالینی متفاوت بود.   مواد و روش­ها: بیماران H.pylori  مثبت شامل بیماران اولسر پپتیک (PUD) و غیر اولسر پپتیک (NUD)، برای آزمایش های بعدی شامل
واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای تعیین حضور ژن cagA و الل های vacA، آزمون وسترن بلاتینگ برای ردیابی آنتی‌بادی‌های
IgG بر ضد پروتئین‌های VacA و CagA مورد استفاده قرار گرفتند.    نتایج: زمانیکه هر دو تست اوره‌آز و کشت
باکتریایی به ترتیب نتایج مثبت و منفی داشتند، نمونه‌ها به عنوان H.pylori مثبت ثبت گردیدند. الل‌های
غالب vacA ،s1 و m2 بودند. ارتباط معنی‌داری بین شیوع آنتی‌بادی‌ها
بر ضد آنتی‌ژن‌های VacA و CagA یا حالات vacA و cagA و نتایج بالینی وجود نداشت.   نتیجه‌گیری: در این مطالعه سویه های cagA مثبت غالب بوده، هرچند
ارتباطی بین vacA و cagA با علائم بالینی و با پیشرفت PUD دیده نشد. بعلاوه، آزمایش‌های
سرولوژیکی مانند وسترن بلاتینگ در تشخیص افراد آلوده شده با سویه‌های H.pylori در PUD و NUD می‌تواند مفید باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of vacA status and cagA in patients with peptic ulcer disease

نویسندگان [English]

  • Zohreh Khodaii 1
  • Akram Sadat Tabatabaei Panah 2
  • Sayyed Mohammad Hossein Ghaderian 1
  • Reza Akbarzadeh Najar 1
چکیده [English]

 Background and Objective: Helicobacter
pylori (H. pylori) infection is one of
the most common gastrointestinal infections worldwide. Infection with H. pylori strains may results in different pathological
manifestation and increased oxidative stress lead to a strong inflammatory
response in gastric mucosa. There is continuing interest in identifying H. pylori
virulence factors that might predict the risk for symptomatic clinical
outcomes. The prevalence of cagA and vacA genes, proteins and were
determined. 
Materials and Methods: The presence of IgG antibody against CagA
and VacA proteins was determined by using Western blotting technique. The presence of cagA gene and vacA alleles was examined by PCR. H. pylori-positive patients including PUD and NUD were used for these experiments.   Results: Biopsies
were considered as H. pylori-positive and negative when both the rapid
urease test and bacterial culture gave positive and negative results
respectively. H. pylori-positive, cagA-positive, and vacA alleles (s1 and m2)
were predominant in all clinical outcomes. There was no significant association
between prevalence of CagA and VacA status and clinical outcomes. Conclusion: Our results suggest
that cagA-positive strains were predominant in patients. However, we
found no association between cagA and vacA status
and clinical outcomes and this virulence
factor is not associated with the development of PUD. In addition,
serological tests such as the western blotting are helpful in detecting
subjects infected with H. pylori strains in PUD and NUD. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helicobacter pylori
  • cagA
  • vacA
  • Peptic ulcer