ارتباط مارکرهای پیش‌التهابی با پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب تمرین منظم در آب و مکمل‌گیری زنجبیل در مبتلایان به سرطان پستان

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

3 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ساری

4 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

 مقدمه و هدف:  مطالعات اخیر نشان می‌دهد، استرس اکسایشی و التهاب ناشی از چاقی
بعنوان ریسک فاکتورهایی برای سرطان پستان بشمار می‌رود. هدف این مطالعه ارتباط
فاکتورهای پیش­التهابی، پراکسیداسیون
لیپیدی و همینطور
درصد­ چربی بدن متعاقب 6  هفته تمرین منظم در آب و مصرف مکمل زنجبیل در
زنان چاق مبتلا به سرطان پستان بود.   مواد و روش‌ها: در یک طرح نیمه­تجربی، 40 زن چاق مبتلا به سرطان پستان با وزن 9±76 کیلوگرم و توده‌ی چربی 4±8/41 درصد به طور تصادفی به چهار گروه: دارونما، تمرین در
آب، مکمل زنجبیل و گروه ترکیبی تقسیم شدند. آزمودنی­های گروه زنجبیل
و گروه ترکیبی در طی 6  هفته، روزانه 4 کپسول
حاوی 750 میلی‌گرم پودر زنجبیل دریافت می کردند. برنامه­ی تمرین در آب
با مدت و شدت پیش رونده 4 جلسه در هفته، به مدت 6 هفته اجرا می‌شد.    نتایج:  تمرین در آب، مصرف مکمل
زنجبیل و پروتکل ترکیبی باعث کاهش معنادار مقادیر اینترلوکین-6 (IL-6)، پروتئین
واکنش دهنده (CRP) c،
مالون دی‌آلدهید (MDA) و درصد­ چربی
شد. با وجود این، ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که فقط ارتباط بین درصد چربی و MDA در گروه ترکیبی (63/0r₌، 05/0p < /span>₌) معنادار می‌باشد.   نتیجه‌گیری: اگر چه اجرای تمرین در آب و
مصرف مکمل زنجبیل باعث تخفیف التهاب سیستمیک و استرس اکسایشی در زنان چاق مبتلا به
سرطان پستان می­شود اما تغییرات مارکرهای پیش­التهابی با استرس مرتبط نبود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the pro-inflammatory markers with lipid peroxidation after water-based regular exercise and ginger supplement in breast cancer

نویسندگان [English]

 • Zohre Fathi Bayyatiani 1
 • Valiollah Dabidi Roshan 2
 • Asma Ayaz 3
 • Mehran Hoseinzadeh 4
چکیده [English]

 Background and Objective: Recent studies have demonstrated the obese–induced oxidative stress
and inflammation are risk factors for breast cancer. The aim of this study was
to determine the relationship of the pro-inflammatory markers, lipid
peroxidation and body fat percentage after 6 weeks of regular water-based
exercise and ginger supplement in obese women
with breast cancer. 
Materials and Methods: In a
semi-experimental study, forty obese women diagnosed with breast cancer with
weight 76±9 kg and fat mass of 41.8±4 percent were randomly divided into four
groups: placebo, water-based exercise, ginger supplement and a combined group
of water-based exercise and ginger supplement. Subjects of the ginger
supplement and combined group were receiving 4 capsules of ginger powder on a
daily basis (each capsule contained 750 mg), for 6 weeks. The water-based
exercise training program was collected at a progressive intensity and time: 4
times a week for 6 weeks.     Results: Implementation
of water-based exercise, ginger supplement and the combined programs caused a
significant decrease in concentration of interleukin -6
(IL-6) and C-reactive protein (CRP), malondialdehyde (MDA) and fat mass.
However, considering Pearson correlation coefficient, it was concluded that
just the relationship between fat mass and MDA in the ginger supplement group
was significant (r= 0.63, p= 0.05).   Conclusion: Although performing water-based
exercise and ginger supplement programs attenuate systemic inflammation and
oxidative stress in obese women with breast cancer, there was no relationship between stress and changes of pro-inflammatory markers.     

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast cancer
 • Obese
 • IL-6
 • CRP
 • MDA
 • Ginger
 • water-based exercise