دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 107، مهر و آبان 1392 (107) 
تعیین رضایت از زندگی در میان مصدومان مین و مهمات عمل‏نکرده زیر 18 سال

صفحه 15-22

بتول موسوی؛ زهره گنج‌پرور؛ محمدرضا سروش؛ شهریار خاطری؛ حمید شکوهی؛ علی منتظری


بررسی تأثیر هشت هفته تمرین‏های سرعتی شدید بر سطوح پلاسمایی واسپینو کمریندر موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی

صفحه 31-38

محمد شرافتی‌مقدم؛ فرهاد دریانوش؛ مهدی محمدی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ حامد علی‌زاده پهلوانی


اثر تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن CDK5 در نورون‌های حسی موش‌های صحرایی نر با نوروپاتی دیابت

صفحه 49-58

محمد کشاورز؛ رضا قراخانلو؛ منصوره موحدین؛ مسعود رحمتی؛ امیربهادر دخیلی