بررسی تأثیر داروی حصاآ بر التهاب ناشی از تزریق کف‌پایی فرمالین در موش صحرایی نر

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد

2 مرکز تحقیقات طب و داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 مرکز تحقیقات طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی قم

4 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف: حصاآ داروی ترکیبی طبیعی با منشأ گیاهی- دریایی است که آثار
درمانی آن در سرطان به­اثبات­رسیده­است. مطالعه حاضر آثار داروی حصاآ را در  یک مدل التهابی، در موش‌های صحرایی بررسی­کرد.   مواد و روش‌ها: در این تحقیق از 4 گروه موش با حجم نمونه‌ای برابر 6 عدد
در هر گروه استفاده­شد. گروه‌ها شامل کنترل منفی (آب مقطر)، کنترل مثبت (متیل
پردنیزولون) و گروه‌های درمان (حصاآ در دو دوز 150 و 225 میلی‌گرم بر کیلوگرم)
بودند. در روز اول، داروی مربوط به هریک از گروه‌ها، به­صورت داخل صفاقی تزریق­شد. پس از گذشت 30
دقیقه از تزریق دارو، حجم پا توسط دستگاه «پلتیسمومترِ جدید»، اندازه‌گیری و
بلافاصله محلول فرمالین به­صورت زیرجلدی در کف پای موش تزریق­شد؛ پس از گذشت یک
ساعت حجم پای ملتهب اندازه­گیری­شد. در روزهای بعد تا پایان روز هشتم، ابتدا حجم
پای ملتهب اندازه‌گیری و بلافاصله دارو به­صورت داخل صفاقی تزریق­شد.     نتایج: در این مطالعه، مقایسه میان گروه­های (حصاآ-225 و کنترل) و همچنین، گروه­های (حصاآ-225 و حصاآ-150)، تفاوت‌های معنی‌داری را
در روزهای دوم تا هشتم نشان­داد. میانگین حجم پای موش‌ها در گروه حصاآ-225 به­طور
معنی‌داری کمتر از هر دو گروه  کنترل و
حصاآ-150 بود (05/0p < ).
 علاوه­براین، کاهش معنی‌داری در
میانگین حجم پای موش‌ها در گروه متیل پردنیزولون نسبت­به گروه کنترل در روزهای سوم
تا هشتم مطالعه مشاهده­شد (05/0p < ).   نتیجه‌گیری: یافته­های مطالعه نشان­داد که تزریق داخل صفاقی داروی حصاآ، دارای اثر
ضدالتهابی مزمن است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of HESA-A drug on formalin-induced inflammation in rats

نویسندگان [English]

  • Mohsen Naseri 1
  • Hossein Rezaeizadeh 2
  • Majid Asghari 3
  • Parvaneh Mohseni Moghaddam 1
  • Seyed Abbas HashemiNejad 1
  • Abbas Talebi Mazrae Shahi 1
  • Zahra BararPour 4
چکیده [English]

 Background and
Objective:
HESA-A is a natural compound with
herbal-marine origin that
its therapeutic
effects have
been proved in
cancer.
The present study investigated HESA-A drug effect in an inflammatory model in
rats.   Materials and
Methods:
In this study, four groups of rats were used with a sample size of six in each
group. These groups were negative control (distilled water), positive control
(methylprednisolone) and treatment groups (HESA-A at dosages of 150 and 225
mg/kg). On the first day, the drugs were injected intra-peritoneally to rats.
After thirty minutes, paw volume was measured by plethysmometer and
immediately, formalin solution was injected subcutaneously into the hind paw of
rats. After an hour, inflamed paw volume was measured. In days 2-8, the
inflamed paw volume was measured and immediately drug was injected
intra-peritoneally.   Results: In this study,
comparing of the HESA-225 and control groups and also HESA-225 and HESA-150
groups, indicated significant differences in days 2-8. The mean volume of rats
paw in HESA-225 group was significantly less than HESA-150 and control groups
(p < 0.05). In addition, a significant decrease in the mean volume of rats’ paw was
observed in methylprednisolone group as compared to control group in days 3-8
(p < 0.05).    Conclusion: The HESA-A drug has
a chronic anti-inflammatory effect following intraperitoneal administration. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflammation
  • HESA-A
  • Formalin