بررسی اختلال‌های رفتاری حرکتی کودکان مبتلا به خرخر در سال 1390

نویسندگان

1 گروه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

2 گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده بهداشت

چکیده

 مقدمه و هدف: خرخر در کودکان، یکی از مهم­ترین دلایل اختلال­های خواب است.
اختلال­های رفتار حرکتی خواب هم یکی از موضوع­های مهم در طب اطفال است که شیوعی به­نسبت
بالا در کودکان داشته، تأثیری بسزا در کارهای روزمره و کیفیت زندگی دارد. هدف از
این مطالعه، بررسی وضعیت اختلال­های رفتاری -حرکتی خواب در کودکان مبتلا به خرخر
بود.   مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی، طی سه ماه صورت­گرفته، 100 کودک 2 تا
12 سال مبتلا به خرخر به روش نمونه گیری در دسترس بررسی­شدند. ابزار گردآوری داده
دو پرسش­نامه استاندارد برلین و Childhood Sleep < /span> بود. اطلاعات توسط روش مصاحبه سازمان­یافته از والدین کودکان
گردآوری­شد و با نرم­افزار SPSS در سطحی معنی‌دار، کمتر از 05/0 تحلیل­شد.   نتایج: میانگین اختلال­های رفتاری 3±78/13 بود. در این مطالعه 52 درصد و 30 درصد موارد به­ترتیب،
خرخر با دفعات بالا و شدید داشتند، 18 درصد آپنه و 27 درصد خرخرشان برای دیگران
مزاحمت ایجاد­می­کرد. دندان­قروچه در 37 درصد، راه­رفتن در طول خواب در 4 درصد و
صحبت­کردن در خواب در 30 درصد بیماران گزارش­شد.    نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از شیوع به­نسبت بالای برخی از اختلال­های رفتاری حرکتی خواب
در کودکان مبتلا به خرخر بود؛ لذا پرداختن به موضوع خرخر و اختلال­های خواب و توجه
دادن والدین به این بیماری در جهت تشخیص به موقع به­طور شایانی کمک­خواهدکرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of behavioral and movement disturbance in snoring children in 2011

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Mozafari 1
  • Mohammad Vakil Aliabadi 1
  • Siamak Mohebi 2
چکیده [English]

 Background and
Objective:
Snoring is one of the most significant causes of sleep disturbance in children.
Sleep behavior and movement disturbance (SBMD) is common and important and has
prominent effect in quality of daily life in this age group. This study aimed
to assess SBMD in children with a history of snoring in Qom.   Materials and
Methods:
In this cross-sectional study, we have chosen 100 children (2-12 years old)
with a history of snoring for 3 months. Their parents fill out two
questionnaire of Berlin and Childhood Sleep Questionnaire. Data was collected
by organized interview and then data analysis was done using SPSS. A p value
less than 0.05 was significant.   Results: The mean SBMD was
13.78±3. There were also 52% and 30% frequent and severe snoring, respectively,
apnea was observed in 18% of cases and snoring with troubling others was noted
in 27% of cases. In addition, bruxism was in 37% of cases, sleep walking was in
4% of cases and sleep talking was reported in 30% of cases.    Conclusion: This study showed
the high prevalence of SBMD in children. It is important to educate subject
with sleep disturbance and to train their parents for helping to achieve better
sleep and early diagnosis of sleep problem in children. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snoring
  • Sleep behavioral and movement disturbance
  • Children