دوره و شماره: دوره 21، شماره 6 - شماره پیاپی 109، بهمن و اسفند 1392 (109) 
بررسی میزان وابستگی مراقبتی در میان سالمندان مقیم خانه‌های سالمندان شهر اهواز در سال 1390

صفحه 25-34

معصومه نمدمالان؛ پروین شهری؛ رؤیا قاسم‌زاده؛ محمدحسین حقیقی‌زاده


بررسی تاثیرعصاره گزنه ومفنامیک اسید درکاهش علائم بیماران مبتلا به منوراژی به کمک مدل‌سازی توام

صفحه 35-42

علی‌اکبر خادم‌معبودی؛ فرید زایری؛ عاطفه سورتچی؛ نورالسادات کریمان؛ احمدرضا باغستانی؛ زهرا صدقی‌فرد؛ راضیه اولاد دیلمقانیان