کلیدواژه‌ها = چاقی
اثر تمرین هوازی و ژل رویال بر برخی شاخص‌های آپوپتوز بافت قلب موش‌های چاق

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 49-61

10.22070/daneshmed.2022.16345.1226

مصطفی کاظمی؛ سیده فاطمه حسینی؛ قاسم ترابی


تأثیر 10 هفته تمرین ترکیبی (هوازی ـ مقاومتی) بر سطوح مولکول چسبان عروقی و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق و دارای اضافه‌وزن

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 39-48

رحمان سوری؛ زینب چوپانی؛ ثروت چوپانی؛ نفیسه فلاحیان؛ امیر اله یار؛ اعظم رمضان خانی


بررسی وضعیت تغذیه‌ای، آنتروپومتریک و حساسیت چشایی و بویایی کودکان مبتلا به سندروم داون در شهرستان اهواز

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 43-52

مجید محمدشاهی؛ رؤیا هنردار؛ پگاه کیارسی؛ سکینه سرمست شوشتری؛ فاطمه حیدری


مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری- تغذیه‌ای با مداخله شناختی بک در ترکیب با تجویز رژیم غذایی– فعالیت بدنی درکاهش اضافه وزن و بهبود نیمرخ چربی زنان

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 51-60

مژگان آگاه‌هریس؛ مسعود جان‌بزرگی؛ آویسا نجیمی؛ احمد علی‌پور؛ احمدعلی نوربالا؛ شهناز نوحی؛ ندا گلچین


ارتباط مارکرهای پیش‌التهابی با پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب تمرین منظم در آب و مکمل‌گیری زنجبیل در مبتلایان به سرطان پستان

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 61-76

زهره فتحی بیاتیانی؛ ولی‌الله دبیدی روشن؛ اسماء ایاز؛ مهران حسین زاده


عادات غذایی در زنان دارای اضافه وزن و چاق سنین باروری

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 61-68

بهروز حمزه؛ ندا ایزدی؛ یحیی پاسدار؛ پریسا نیازی


اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 79-90

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ آرزو ایلدرآبادی؛ علیرضا رفیعی پور


اثر تمرینات مقاومتی بر مقادیر پروتئین واکنشی C و سیستاتین C در دختران چاق

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 9-18

مهدی هدایتی؛ سید علیرضا حسینی‌کاخک؛ طیبه امیری‌پارسا؛ امیرحسین حقیقی؛ رؤیا عسکری؛ مریم چمری


بررسی تأثیر افزایش شاخص توده بدنی در طی بارداری بر سرنوشت بارداری

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1388، صفحه 33-40

دکتر احیاء گرشاسبی؛ دکتر زهرا صلبی؛ دکتر سقراط فقیه‌زاده؛ محمدمهدی نقی‌زاده