نویسنده = علی دواتی
رابطه سلامت معنوی با اضطراب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 11-18

10.22070/dmed.27.140.11

آزاده رحیم‌نژاد؛ علی دواتی؛ احیاء گرشاسبی


رابطه سلامت معنوی با افسردگی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 19-24

فاطمه سادات حسینی اخگر؛ علی دواتی؛ احیاء گرشاسبی


الگوی مقاربت جنسی در خانم‌های نخست‌زا در طول دو ماه پس از زایمان

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 19-26

کبری خاجوی شجاعی؛ علی دواتی؛ سکینه مویدمحسنی؛ فاطمه سرلکی


تاثیر مداخله آموزشی برآگاهی مقابله با زلزله در رابطین مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 61-70

زهرا جوهری؛ اشرف پیراسته؛ علی دواتی؛ ژیلا محمدی


بررسی عوامل تأثیر گذار بر فعالیت فیزیکی دانشجویان پزشکی بر اساس الگوی بین نظریه‌ای

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 1-10

اشرف پیراسته؛ علی دواتی؛ زهرا جوهری؛ لاله محمدی


لزوم تغییر ساختار آموزش پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 63-68

نفیسه ظفرقندی؛ علی دواتی؛ مرضیه قورچیان؛ فاطمه سادات باطنی؛ شهرزاد هداوند