نویسنده = فرید زایری
خودکارآمدی و آمادگی زنان برای کاهش مصرف اختیاری نمک

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 9-20

ناهید خلدی؛ اکبر شیخانی؛ فرید زایری؛ اشرف پیراسته


کاربرد مدل‌های طولی انتقال و انتقال حاشیه‌ای‌شده در بررسی عوامل مؤثر بر اختلال رشد کودکان کمتر از دو سال در شهر طارم

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 31-38

10.22070/24.128.31

سعید شهسواری؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ فرید زایری؛ دائم روشنی


بررسی رابطه بین نوبت‌کاری و شاخص توده بدنی کارکنان پتروشیمی به کمک مدل منحنی رشد پنهان

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 74-84

فرید زایری؛ علی اکبر خادم معبودی؛ هرمز حسن زاده؛ اعظم نجفی کهکی؛ مریم سالاری


مقایسه شبکه‌های عصبی مصنوعی، درخت تصمیم، تحلیل تشخیصی و رگرسیون لوجستیک در پیش‌بینی بارداری ناخواسته در مادران مولتی‌پار شهر خرم‌آباد

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 43-56

فرزاد ابراهیم زاده؛ فرید زایری؛ نسیم وهابی؛ علی آذربر؛ کتایون بختیار؛ آغافاطمه حسینی


چند رویکرد برخورد با مقادیر گمشده‌ متغیرهای کمی و بررسی اثر آنها بر نتایج حاصل از یک کارآزمایی‌ بالینی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 77-84

علی اکبرزاده باغبان؛ عرفان قاسمی؛ خسرو خادمی کلانتری؛ فرید زایری؛ سمیه محمودی اقدم


بررسی عوامل مؤثر بر اختلال رشد کودکان زیر 2 سال با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چندسطحی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 41-48

فرید زایری؛ مائده امینی؛ ناهید خلدی؛ عباس مقیم‌بیگی


بررسی تاثیرعصاره گزنه ومفنامیک اسید درکاهش علائم بیماران مبتلا به منوراژی به کمک مدل‌سازی توام

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 35-42

علی‌اکبر خادم‌معبودی؛ فرید زایری؛ عاطفه سورتچی؛ نورالسادات کریمان؛ احمدرضا باغستانی؛ زهرا صدقی‌فرد؛ راضیه اولاد دیلمقانیان


بررسی میزان اضطراب و عوامل جمعیت‌شناسی مرتبط با آن در اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه: مطالعه مقطعی در شهر تهران

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1-10

راضیه بندری؛ مجیده هروی کریموی؛ ناهید رژه؛ فرید زایری؛ مجید میرمحمدخانی؛ علی منتظری


استفاده از مدل رده‌بندی درختی برای تعیین عوامل مؤثر بر مرگ‌ومیر پس از عمل جراحی کرونری بای‌پاس در بیماران غیر وابسته به دیالیز

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 15-24

فرید زایری؛ ریحانه صادقی‌نژاد؛ هدی نورکجوری؛ جمشید باقری؛ الهه غضنفری


تمایز مواجهه با گاز شیمیایی خردل با استفاده‌از برازش مدل رگرسیون لجستیک بر متغیرهای کمّی و کیفی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 9-16

آزاده قاهری؛ سقراط فقیه زاده؛ طوبی غضنفری؛ فرید زایری؛ محمّدرضا سروش


به کارگیری خوشه‌بندی دوبعدی با روش «زیرماتریس‌های با میانگین- درایه‌های بزرگ» در داده‌های بیان ژنی حاصل از ریزآرایه‌های DNA

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 11-20

حمید علوی مجد؛ شیما یونس پور؛ فرید زایری؛ مصطفی رضایی طاویرانی


به کارگیری خوشه‌بندی دوبعدی با روش «زیرماتریس‌های با میانگین- درایه‌های بزرگ» در داده‌های بیان ژنی حاصل از ریزآرایه‌های DNA

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 11-20

حمید علوی‌مجد؛ شیما یونس‌پور؛ فرید زایری؛ مصطفی رضایی طاویرانی