نویسنده = بتول رحمتی
اثرات عصاره آبی الکلی بخش‌های هوایی اسطوخودوس بر صرع لوب گیجگاهی ناشی از پیلوکارپین در موش بزرگ آزمایشگاهی

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 35-48

10.22070/daneshmed.2021.13630.1021

شکوفه عظیمی؛ بتول رحمتی؛ مهرداد روغنی؛ لادن صدیق نژاد


اثر اگزندین 4 بر فعالیت حیاتی، تولید نیتریک اکساید وTNF-α در کشت ماکروفاژ صفاقی موش C57BL/6

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 57-64

10.22070/24.128.57

حدیثه توسلی؛ محمدرضا جلالی ندوشن؛ بتول رحمتی؛ رویا یارایی


بررسی اثر ضد تشنجی عصارۀ آبی-الکلی گیاه عودالصلیب بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول در موش‌های سوری نر

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 11-18

محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ زهرا کیاسالاری؛ بتول رحمتی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ فریبا انصاری


تشدید تشنجات ناشی از انفوزیون وریدی پنتیلن تترازول توسط عصاره آبی ـ الکلی نپتامنتوئیدس در موش کوچک آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 9-20

اژدر حیدری؛ بتول رحمتی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ فاطمه زائری


تاثیر گالانتامین بر برگشت فعالیت حرکتی تشدید یافته در اثر میکرواینجکشن کلشی سین در هیپوکامپ موش ویستار

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 37-42

منیژه کرمی؛ زهرا کیاسالاری؛ مهرداد روغنی؛ محسن خلیلی؛ بتول رحمتی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ افسانه ناصری


اثر عصاره آبی-الکلی بخش های هوایی اسطوخودوس بررفتار اجتنابی غیر فعال و حافظه فضایی در موش سفید بزرگ نر

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 55-62

بتول رحمتی؛ زهرا کیاسالاری؛ مهرداد روغنی؛ محسن خلیلی؛ منیِژه کرمی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ فریبا انصاری؛ زهرا برارپور؛ سعیده رضایی


اثر وابسته به دوز هسپرتین بر عدم تقارن حرکتی به‌دنبال تزریق داخل استریاتوم 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 71-76

زهرا کیاسالاری؛ محسن خلیلی؛ سیامک افشین مجد؛ بتول رحمتی؛ منیژه کرمی؛ غلامحسین قائدی؛ مهرداد روغنی


اثر عصاره آبی- الکلی بخشهای هوایی گیاه اسطوخودوس بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی نر

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 27-38

بتول رحمتی؛ احمد بیک‌خورمیزی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ فریبا انصاری


بررسی اثر عصاره آبی الکلی گیاه اسطوخودوس بر تشنج‌های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر در مدل کیندلینگ شیمیایی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 25-32

بتول رحمتی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ پریسا احقری