بررسی اثر عصاره آبی الکلی گیاه اسطوخودوس بر تشنج‌های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر در مدل کیندلینگ شیمیایی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد

2 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشگاه شاهد

3 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به شیوع صرع و عدم پاسخ­دهی برخی از بیماران به داروهای
ضد­صرع رایج، تولید داروهای مناسب و با عوارض جانبی کمتر لازم به­نظر­می­رسد. استفاده
ازعصاره گیاهان در درمان بیماری به­عنوان یک روش درمانی پیشنهاد­شده­است. در طب سنتی
ایران، اسطوخودوس برای بعضی بیماری های عصبی
از جمله صرع استفاده­می­شده­است، هدف این تحقیق، یافتن بنای علمی استفاده سنتی اسطوخودوس
در درمان صرع است.    مواد و روش­ها: 60 سر موش سوری نژاد NMRI با محدوده وزنی 30-25 گرم انتخاب و به شش گروه ده­تایی شامل
گروه1- PTZ؛ 2- گروه
کنترل مثبت (PTZ و والپروات mg/kg 150 به­عنوان یک داروی ضد­صرع)،
3-5 گروه های اسطوخودوس با دوزهای 200، 400 و  mg/kg
800 و 6- گروه ترکیبی اسطوخودوس mg/kg 200و والپروات mg/kg
100 تقسیم شدند. کیندلینگ با تزریق mg/kg 35 پنتیلن تتراوزل، یک روز در میان تا یازده مرتبه انجام­شد. در
تزریق دوازدهم  mg/kg75
پنتیلن تترازول تزریق شد. مدت 30 دقیقه بعد از دریافت پنتیلن تترازول فازهای تشنج
(6-0)، آستانه و طول مدت فازهای دوم و پنجم مطالعه­شد.    نتایج: اسطوخودوس توانست شدت و مدت حملات را کاهش­دهد p < 0.05. همچنین
اسطوخودوس فاز پنجم تشنج­ها را به­طور کامل حذف­کرد؛ آثار ترکیبی این عصاره با
والپروات از اثر اسطوخودوس به­تنهایی بهتر
نبود.    نتیجه­گیری: آثار ضد­صرعی تجویز طولانی­مدت اسطوخودوس مشخص شد و در
این مورد  mg/kg
200 بهتر از 400 و mg/kg
800 بود. اسطوخودوس، بهتر از والپروات  فازهای تشنجی را کاهش­داد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticonvulsant effect of hydro-alcoholic extract of Lavandula officinalis on seizures in pentylenetetrazol-induced kindling model in male mice

نویسندگان [English]

  • Batoul Rahmati 1
  • Mohsen Khalili 2
  • Mehrdad Roghani 2
  • Parisa Ahghari 3
چکیده [English]

 Background and Objective: With respect to epilepsy
prevalence and the fact that some of the patients remain refractory to
available antiepileptic drugs, design of suitable drugs, without unwanted side
effects is necessary. The use of plant extracts to treat diseases is proposed
as a therapeutic modality. Lavandula officinalis (L. officinalis),
commonly known as ustukhuddoos, has been used for a long time in traditional
medicine for some of nervous disorders like epilepsy. The aim of this
investigation was to provide a scientific basis for traditional use of L.
officinalis in epilepsy.   Materials and Methods: A total of 60 male NMRI mice
weighing 25 to 30 g were randomly divided into six groups including: 1. PTZ, 2.
positive control (PTZ and valproate 150 mg/kg, as an anticonvulsant drug), 3 to
5. mice received L. officinalis
extract at three doses of 200, 400 and 800 mg/kg, and 6. mixed group which
received L. officinalis (200 mg/kg) and valproate (100 mg/kg) i.p. All
groups were kindled by 11 injections of PTZ (35 mg/kg) with an interval of 48
h. In the 12th injection, all groups
were tested for PTZ challenge dose (75 mg/kg). The phases of seizure (0-6),
threshold and duration of second and fifth phases were observed for 30 min after
PTZ injection.   Results: Data analysis showed that L. officinalis
could reduce intensity and duration of seizures. In addition, there was no
phase 5 following L. officinalis treatment. Anti-epileptic effect in mix
group was not more than the L. officinalis group.   Conclusion: Antiepileptic effect of chronic administration
of L. officinalis was established and it was more effective at a dose of
200 mg/kg than doses of 400 and 800 mg/kg. Meanwhile, L. officinalis
could reduce seizure phases better than valproic acid.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lavandula officinalis
  • Pentylenetetrazol
  • Chemical kindling
  • mice