کلیدواژه‌ها = آموزش
آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد سلامتی بر سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت مبتلایان به دیابت نوع دو

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 42-51

10.22070/daneshmed.2022.15986.1186

زهره بهرامیان؛ مریم مقیمیان؛ مهرداد آذربرزین


بررسی اثرات آموزش تدابیر حفظ سلامت بر پایه طب ایرانی (حفظ الصحه) بر هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 11-18

محمد باقر هداوند؛ سعید اسماعیلی صابر؛ علی منتظری مقدم؛ فرهاد جعفری؛ محمد غلامی فشارکی؛ مصطفی عابدی


تأثیر برنامه آموزشی مدون براساس الگوی کمپ بر مهارت رد دخانیات در نوجوانان پسر

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 55-62

محمود کریمی؛ شمس‌الدین نیکنامی؛ علی‌رضا حیدرنیا؛ ابراهیم حاجی‌زاده


تأثیر برنامه آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه‌ای مرتبط با سرطان معده در زنان خانه‌دار شهر اصفهان

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 35-44

معصومه علیدوستی؛ غلامرضا شریفی‌راد؛ زینب همتی؛ معصومه دل‌آرام؛ آرش نجیمی؛ الهه توسلی