کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی با شدت بالا
تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر میزان پروتئین‌های داینامیک میتوکندری و میتوفاژی (FUNDC1 و NIX) در عضله نعلی موش‌های صحرایی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 70-80

10.22070/daneshmed.2024.18732.1448

محمد شریف‌بیگدلی؛ ندا آقایی بهمن‌بگلو؛ رضا رضایی‌شیرازی؛ مژگان احمدی


تاثیر هشت هفته تمرینات پرشدت تناوبی بر بیان ژن های PGC-1α و ERRα دربافت چربی زیرجلدی رت های نر ویستار

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 23-34

10.22070/daneshmed.2020.2975

شادی فیاضی؛ محمدرضا اسد؛ سعید نقیبی؛ محمد شریعت زاده