دوره و شماره: دوره 23، شماره 5 - شماره پیاپی 120، آذر و دی 1394 (120) 
افزایش استرس اکسیداتیو و بیان ژن‌های p53، bax و bcl2 در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد

صفحه 1-10

اکرم‌سادات طباطبائی‌پناه؛ رضا اکبرزاده؛ زهره خدایی؛ سید محمدحسین قادریان


بررسی اثر ضد تشنجی عصارۀ آبی-الکلی گیاه عودالصلیب بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول در موش‌های سوری نر

صفحه 11-18

محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ زهرا کیاسالاری؛ بتول رحمتی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ فریبا انصاری


ایجاد تخمدان چند کیستیک در موش آزمایشگاهی بزرگ با مرفین

صفحه 45-52

کرمی؛ جعفریان دهکردی؛ دربان فولادی؛ جلالی ندوشن