دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 116، فروردین و اردیبهشت 1394 (116) 
همکشتی سلول‌های شبه‌الیگودندروسیتی مشتق از نوروسفر و نورون‌های حرکتی مشتق از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در تولید میلین

صفحه 1-10

حجت اله عباس زاده؛ تقی طریحی؛ مجید صادقی زاده؛ محمدرضا دلشاد؛ طاهر طاهری؛ هادی کاظمی؛ مریم سادات خرمگاه


اثر درمانی ترکیب کافئین و گلی‌بنکلامید بر چربی‌ها و گلوکز سرم موش‌های صحرایی دیابتی نوع 2

صفحه 65-70

محمدحسن قوسیان مقدم؛ محسن خلیلی؛ سعیده قاسمی دولت آبادی؛ فرزانه شجاع شفیعی


اثر وابسته به دوز هسپرتین بر عدم تقارن حرکتی به‌دنبال تزریق داخل استریاتوم 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی

صفحه 71-76

زهرا کیاسالاری؛ محسن خلیلی؛ سیامک افشین مجد؛ بتول رحمتی؛ منیژه کرمی؛ غلامحسین قائدی؛ مهرداد روغنی


چند رویکرد برخورد با مقادیر گمشده‌ متغیرهای کمی و بررسی اثر آنها بر نتایج حاصل از یک کارآزمایی‌ بالینی

صفحه 77-84

علی اکبرزاده باغبان؛ عرفان قاسمی؛ خسرو خادمی کلانتری؛ فرید زایری؛ سمیه محمودی اقدم