کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی شدید
تعداد مقالات: 7
4. تأثیر پیش آماده‌سازی با تمرین تناوبی شدید بر محافظت قلبی و عملکرد بطن چپ در برابر آسیب ایسکمی خون‌رسانی مجدد در موش‌های صحرایی نر

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 1-10

مارال رامزی؛ فریناز نصیری نژاد؛ حمید رجبی؛ نسیم نادری؛ ناهید ابوطالب


5. ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص های آپوپتوزی Bax و Bcl-2 حبابچه های ریوی، متعاقب 6 هفته تمرین تناوبی شدید

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 31-40

مهدی یادگاری؛ سیمین ریاحی؛ شادمهر میردار؛ غلامرضا حمیدیان؛ میترا یوسف پور؛ فاطمه ریاحی


6. تأثیر ۱۲ هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT)‌ بر عملکرد ریوی، سطوح سرمی لپتین و نیم‌رخ لیپیدی در مردان چاق غیرفعال

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 23-30

بختیار ترتیبیان؛ حسام شریفی؛ بهمن ابراهیمی ترکمانی


7. تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر تغییرات ساختاری پارانشیمی وغیرپارانشیمی ریه

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 51-60

مهدی یادگاری؛ شادمهر میردار؛ غلامرضا حمیدیان