تاثیر تروگزروتین توام با ورزش تناوبی شدید بر آسیب قلبی و بیان ژن‌های آنتی اکسیدانی در سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی٬ واحد علوم و تحقیقات٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ تهران٬ ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی٬ واحد علوم و تحقیقات٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ تهران٬ ایران

3 گروه فیزیولوژی٬ دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی و تحقیقات کاربردی دارویی٬ دانشگاه علوم پزشکی تبریز٬ تبریز٬ ایران

10.22070/daneshmed.2021.13863.1039

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of troxerotin combined with high intensity interval training on heart injury and expression of antioxidant genes in doxorubicin-induced cardiac toxicity in male rats

نویسندگان [English]

  • Aboalghasem Taghavi Holagh 1
  • Hosein Aabednatanzi 2
  • Reza Badalzadeh 3
  • Farshad Ghazalian 2
1 Department of Physical Education and Sports Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Physical Education and Sports Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Physiology, School of Medicine and Molecular Medical Research Center and Applied Pharmaceutical Research, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doxorubicin
  • High-Intensity interval training
  • Troxerutin
  • Cardiac toxicity
  • Antioxidant Genes