کلیدواژه‌ها = نانوبادی
مقایسه عملکرد چهار سلول T مهندسی‌شده با رسپتور کایمریک حاوی نانوبادی ضد HER2 در مواجهه با سلول‌های سرطانی سینه

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 13-24

فاطمه رحیمی‌جمنانی؛ فاطمه رهبری‌زاده؛ فریدون مهبودی؛ محمدعلی شکرگزار


انتقال سازه ژن درمانی توسط نانوذرات پلی پلکسی (نوع پلی اتیلن ایمینی هدفمندشده) به سلول‌های سرطانی روده بزرگ

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 13-26

فاطمه رهبری‌زاده؛ نگار اصل رسولی؛ فرنوش جعفری ایری سفلی؛ داود احمدوند


ساخت گیرنده کایمریک لنفوسیت T دارای کمک محرک OX40 علیه سلول‌های سرطان سینه

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 1-8

سپیده خالقی؛ فاطمه رهبری‌زاده؛ کیهان آزاد منش؛ محمد جواد رسایی؛ فرنوش جعفری


غنی‌سازی کتابخانه ژنی نانوبادی علیه پروتئین سطحی ویروس پاپیلومای انسانی عامل سرطان دهانه رحم

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 17-26

سارا مینائیان؛ فاطمه رهبری‌زاده؛ سید حمید زرکش اصفهانی؛ داود احمدوند