نویسنده = زهرا جوهری
بررسی سطح سواد سلامت و موانع دستیابی به اطلاعات سلامت در مراجعین به بیمارستان شهید مصطفی خمینی

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 26-40

10.22070/daneshmed.2021.12948.0

محیاالسادات نصیری؛ زهرا جوهری؛ کبری خاجوی شجاعی؛ اشرف پیراسته


الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست‌زا مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 25-32

اشرف پیراسته؛ زهرا جوهری؛ نفیسه ظفرقندی؛ کبری خاجوی شجاعی؛ سمیه سیاحی


تاثیر مداخله آموزشی برآگاهی مقابله با زلزله در رابطین مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 61-70

زهرا جوهری؛ اشرف پیراسته؛ علی دواتی؛ ژیلا محمدی


بررسی عوامل تأثیر گذار بر فعالیت فیزیکی دانشجویان پزشکی بر اساس الگوی بین نظریه‌ای

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 1-10

اشرف پیراسته؛ علی دواتی؛ زهرا جوهری؛ لاله محمدی