دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 87، خرداد و تیر 1389 (87) 
بررسی هیستولوژیک و هیستومرفومتریک استخوان‌سازی در مجاورت ایمپلنت تیتانیوم با و بدون Bio-oss در فضای مدولاری درشت‌نی خرگوش

صفحه 29-36

دکتر مهدی مرجانی؛ دکتر رضا صداقت؛ دکتر شهرام نامجوی نیک؛ امیر صیاد شیرازی؛ فهیمه روحی تروجنی؛ دکتر کاوه قلعه گلاب


بررسی اثربخشی روش بازبینی اسکار در محل جوشگاه پیوند در کاهش میزان بروز آستیگماتیسم به دنبال عمل کراتوپلاستی نفوذی (PK)

صفحه 37-42

دکتر محمود جوشقانی؛ دکتر علیرضا فروتن؛ دکتر حسن قاسمی؛ دکتر خلیل قاسمی‌فلاورجانی؛ دکتر حجت مادرشاهی؛ دکتر بهزاد نیکبخت


اثر مصرف خوراکی کنگر فرنگی بر پاسخگویی انقباضی آئورت سینه‌ای موش صحرایی دیابتی

صفحه 43-52

دکتر جمشید نارنجکار؛ دکتر مهرداد روغنی؛ دکتر رضا صداقت؛ محمد تهامی


بررسی رابطه بین فاکتورهای ترومبوفیلی و عوارض دوران بارداری در زنان PCOS

صفحه 71-78

فریبا صرافیون؛ دکتر اشرف معینی؛ دکتر سعیده ضیایی؛ دکتر سقراط فقیه‌زاده