بررسی اثر استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون بر اکتساب حافظه در موش‌های صحرایی نر

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: مغز در برابر استرس اکسیداتیو بسیار آسیب‌پذیر بوده و تداخل ارگانوفسفات‌ها با سیستم آنتی‌اکسیدان بدن می‌تواند سبب نوروپاتی و اختلال در حافظه شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی استرس اکسیداتیو ناشی از حداقل دوز سمی‌دیازینون در مغز و خون و اثر آن بر اکتساب حافظه در موش‌های صحرایی نر می‌باشد.     مواد و روش‌ها: دیازینون ( mg/kg 25 خوراکی) به مدت 2، 4 و 6 هفته تجویز شد. اکتساب حافظه موش‌ها از طریق دستگاه Morris Water Maze بررسی شد و سپس استرس اکسیداتیو از طریق اندازه‌گیری غلظت مالون دی آلدهاید ( MDA ) و تعیین مقدار و ظرفیت کامل آنتی‌اکسیدانت پلاسما و مغز ارزیابی شد.     نتایج: بین گروه‌های دریافت کننده دیازینون و کنترل اختلاف معناداری در فاکتورهای زمان، مسافت و سرعت شنای حیوان برای یافتن سکوی پنهان مشاهده نشد اما مصرف دیازینون به مدت 2، 4 و 6 هفته، افزایش معناداری را در فعالیت آنتی‌اکسیدانت پلاسما و مغز به‌صورت وابسته به مدت زمان مصرف نشان داد. همچنین دیازینون مقدار MAD را در پلاسما و مغز، در گروه 6 هفته‌ای نسبت به گروه کنترل به‌طور معناداری افزایش داد.     نتیجه‌گیری: اکسیداتیو استرس ناشی از دیازینون در رت‌ها بر پارامترهای اکتساب حافظه تأثیر نداشته است. با توجه نقش استیل‌کولین در بهبود حافظه عدم مشاهده تغییر محسوس در اکتساب حافظه را می‌توان به اثر همزمان عامل اکسیدانت در تضعیف و اثر استیل کولین در بهبود حافظه مربوط دانست.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of diazinone-induced oxidative stress on memory acquisition in male rats

نویسندگان [English]

  • mahdi saberi
  • shervin gholizadehmoghadam
  • mohamad sharifzadeh
چکیده [English]

Background and Objective: The brain is vulnerable to the oxidative stress and organophosphates (OP) interaction with the body antioxidant system can induce neuropathy and memory disturbance. Evaluation of minimum toxic dose of diazinone (DZ)-induced oxidative stress and its effects on memory acquisition in male rats.  Materials and Methods: DZ (25 mg/kg, oral) was administered for 2, 4 and 6 weeks. The memory acquisition of the rats were assessed in the Morris water maze (MWM) and then the oxidative stress was evaluated by determination of the malondialdehide (MDA) concentration and measurement of total plasma and brain antioxidant power.  Results: There was not a significant difference between the control and DZ treated groups for time, distance and swimming speed parameters to find invisible stair. However, DZ administration for 2, 4 and 6 weeks time-dependently caused significant increment of antioxidant powers of plasma and brain. Also, DZ could significantly increase the MDA levels of plasma and brain in 6 weeks treated group in comparison with the control.  Conclusion: DZ-induced oxidative stress had no effect on memory acquisition parameters in rats. Regarding the role of acetylcholine in memory improvement, insignificant change in memory acquisition could be related to the concomitant role of oxidative agent in destruction and acetylcholine in amelioration of the memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organophosphates
  • Oxidative stress
  • Memory acquisition
  • Diazinone
  • Morris water maze