بررسی اثربخشی روش بازبینی اسکار در محل جوشگاه پیوند در کاهش میزان بروز آستیگماتیسم به دنبال عمل کراتوپلاستی نفوذی (PK)

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: آستیگماتیسم از عوارض شایع عمل پیوند نفوذی ( PK ) و لایه ای ( LK ) قرنیه است که به دلیل ایجاد اختلال بینایی موجب عدم موفقیت عمل می‌شود. در این مطالعه، اثربخشی بازنگری اسکار درست در محل عمل، بر میزان آستیگماتیسم بررسی شد.     مواد و روش‌ها‌: این مطالعه مداخله‌ای prospective برروی19 نفر (19 چشم) از بیماران مبتلا به آستیگماتیسم پس از PK یا LK صورت گرفت. در تمام بیماران سه ماه پس از برداشتن بخیه‌ها، رفراکشن و کراتومتری و توپوگرافی انجام شد. سپس به کمک زاویه‌سنج Mendez در بیماران با آستیگماتیسم شش دیوپتر و کمتر، دو شکاف 45 درجه و در بیماران با آستیگماتیسم بیشتر دو شکاف 60 درجه در مریدین Steep قرنیه داده شد. میزان عیب انکساری و کراتومتری قرنیه قبل و حداقل سه ماه پس از عمل اندازه‌گیری شد.     نتایج: میانگین سنی بیماران 30 سال )81-19 ) بود. علل پیوند قرنیه شامل قوز قرنیه(15)، اسکار ناشی از ضربه(2) و تورم قرنیه بعلت عدسی‌های داخل چشمی( pseudophakic bullous keratopathy)(2 ) بود. 2 مورد میکروپرفوراسیون و نشت مایع زلالیه اتفاق افتاد که با بستن چشم درمان شد و هیچ عارضه دیگری در دوره پیگیری وجود نداشت.   میانگین آستیگماتیسم قبل از عمل 5/4 ± 1/8 ( 3 تا 24) دیوپتر بود و پس از عمل آستیگماتیسم 7/3 ± 4/5 ( 5/0 تا 14)دیوپتر به دست آمد(05/0> p ).     نتیجه‌گیری: آزادسازی اسکار در محل جوشگاه پیوند از لحاظ آماری تأثیر قابل توجهی بر کاهش میزان آستیگماتیسم پس از عمل پیوند قرنیه دارد. و می‌تواند به عنوان روش مناسبی برای درمان این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the efficacy of scar revision at graft-recipient junction for reduction of astigmatism incidence following penetrating keratoplasty

نویسندگان [English]

  • mahmood joshaghani
  • alireza forootan
  • hassan ghasemi
  • khalil ghasemi falavarjani
  • hojat madarshahi
  • behzad nikbakht
چکیده [English]

Background and Objective: Astigmatism is a common complication of penetrating (PK) and Lamellar (LK) keratoplasty that may cause surgical failure due to visual disturbances. In this study, the efficacy of scar revision just at the surgical incision was evaluated. Materials and Methods: In this prospective interventional case-series study, scar revision was performed in nineteen post-PK or LK astigmatism patients. In all patients, three months after suture removal, refraction, keratometry and topography was performed. Using Mendez gage, 2 gaps of, 45 degrees for astigmatisms of less than 6 diopter, and 60 degrees for astigmatisms of more than 6 diopters was induced in steep meredians. Magnitude of refractive error and corneal keratometry before and at least 3 months after intervention were measured.  Results: Mean age of patients was 30 (19-81) years. The reason for PK was KCN in 15, post-traumatic corneal scar in 2, and pseudophakic bullous keratopathy in 2 cases. Only in two cases, micro-perforation and leakage happened that were managed by eye patching alone. No other significant complication was observed during follow up period. The mean pre-operative astigmatism was 8.1 ± 4.5 (3.00-24.00) D which decreased to 5.4 ± 3.7 (0.5-14.00) D post-operatively (p < 0.05). Conclusion: Scar revisions just at the graft junction, induced statistically significant corrective effect in post-PK astigmatism and can be used as an appropriate method for treatment of theses patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astigmatism
  • Penetrating keratoplasty
  • Scar