کلیدواژه‌ها = مدل اعتقاد بهداشتی
شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب زایمان سزارین: مطالعه‌ای تئوری‌محور

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1390، صفحه 1-10

فرشته زمانی علویجه؛ پروین شهری؛ مریم کلهری؛ محمد حسین حقیقی‌زاده؛ غلام‌رضا شریفی‌راد؛ محبوبه خورسندی


تأثیر برنامه آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه‌ای مرتبط با سرطان معده در زنان خانه‌دار شهر اصفهان

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 35-44

معصومه علیدوستی؛ غلامرضا شریفی‌راد؛ زینب همتی؛ معصومه دل‌آرام؛ آرش نجیمی؛ الهه توسلی