کلیدواژه‌ها = تغذیه
ارائه رژیم غذایی خاص مبتنی بر اصول طب سنتی ایران در درمان بیماران با سوءمزاج سرد و تر

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 63-70

فرشته نوری؛ محسن ناصری؛ محمدمهدی اصفهانی؛ غلامرضا محمدی فارسانی؛ سعید عبدی؛ سقراط فقیه زاده؛ محمد انصاری پور؛ محمدرضا زالی


بررسی وضعیت تغذیه‌ای، آنتروپومتریک و حساسیت چشایی و بویایی کودکان مبتلا به سندروم داون در شهرستان اهواز

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 43-52

مجید محمدشاهی؛ رؤیا هنردار؛ پگاه کیارسی؛ سکینه سرمست شوشتری؛ فاطمه حیدری


بررسی رفتارهای تغذیه‌ای سالمندان درزمینه پیشگیری از زخم معده در شهر شیراز

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 43-50

امیر الماسی حشیانی؛ محسن شمسی


تأثیر برنامه آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه‌ای مرتبط با سرطان معده در زنان خانه‌دار شهر اصفهان

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 35-44

معصومه علیدوستی؛ غلامرضا شریفی‌راد؛ زینب همتی؛ معصومه دل‌آرام؛ آرش نجیمی؛ الهه توسلی