نویسنده = فاطمه مرادی
پیشگویی‌کننده‌های مصرف میوه و سبزی در دانش‌آموزان: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 35-42

توحید بابازاده؛ محمدحسین تقدیسی؛ زهرا صدقی فرد؛ کمال اعظم؛ محمدرضا وفا؛ فاطمه مرادی؛ یوسف شری زاده


اثر عدم ثبات اجتماعی، محرومیت، تبعیض و بی‌عدالتی در دریافت غذا بر تغییرهای بافت‌شناسی نورون‌های هیپوکامپ خرگوش سفید نیوزلندی

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 13-22

فاطمه مرادی؛ شهناز مجرب؛ محمد رضا واعظ مهدوی؛ ابوالحسن احمدیانی؛ مهرداد روغنی؛ علیرضا دلشاد؛ تقی الطریحی


بررسی فراوانی علائم مثبت سوءمزاج‌ها از دیدگاه طب سنتی ایران در بیماران با قطع یا کاهش خونریزی رحمی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 55-64

فرهاد جعفری؛ نفیسه ظفرقندی؛ فاطمه علیزاده؛ مهدی علیزاده؛ مهرداد کریمی؛ فاطمه مرادی