کلیدواژه‌ها = مولتیپل اسکلروزیس
مقایسه تمرین پیلاتس در خانه و محیط باز بر میزان ویتامین دی، شدت خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 37-48

10.22070/daneshmed.2022.16312.1222

فرانک بلاغی اینالو؛ رویا عسکری؛ امیرحسین حقیقی؛ کاوه کاشانی؛ پاول فردمن


اثر هشت هفته تمرین ترکیبی(هوازی-مقاومتی) برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس دارای چرخه جنسی منظم

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 19-26

صبا ابراهیمی لوشاب؛ امیرحسین حقیقی؛ علیرضا حسینی کاخکی؛ کریم نیکخواه


اثربخشی گروه درمانی شناختی-وجودی بر ناامیدی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 83-92

حسین قمری کیوی؛ سیده طیبه حسینی کیاسری


بررسی تأثیر تمرین‌های ورزشی کششی بر بهبود ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1-6

فریبا نصیری زیبا؛ عالیه عسکری‌زاده؛ نورالدین محمدی