کلیدواژه‌ها = سرطان معده
تأثیر برنامه آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه‌ای مرتبط با سرطان معده در زنان خانه‌دار شهر اصفهان

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 35-44

معصومه علیدوستی؛ غلامرضا شریفی‌راد؛ زینب همتی؛ معصومه دل‌آرام؛ آرش نجیمی؛ الهه توسلی


پیش‌بینی بقای پس از جراحی در بیماران مبتلا به سرطان معده

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 55-62

اکبر بیگلریان؛ دکتر ابراهیم حاجی‌زاده؛ دکتر انوشیروان کاظم نژاد؛ دکتر محمدرضا زالی