نویسنده = ندا آقایی بهمن‌بگلو
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر محتوای پروتئین‌های RAS و RAF-1 در عضله EDL موش‌های بزرگ آزمایشگاهی پیر

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1403، صفحه 63-72

10.22070/daneshmed.2024.19018.1487

حمید خداوردی؛ ندا آقایی بهمن‌بگلو؛ رضا رضایی‌شیرازی؛ سعیده شادمهری


تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر میزان پروتئین‌های داینامیک میتوکندری و میتوفاژی (FUNDC1 و NIX) در عضله نعلی موش‌های صحرایی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 70-80

10.22070/daneshmed.2024.18732.1448

محمد شریف‌بیگدلی؛ ندا آقایی بهمن‌بگلو؛ رضا رضایی‌شیرازی؛ مژگان احمدی


بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر حجم عضلانی از طریق تنظیم پروتئین‌های درگیر در مسیر سلولی اتوفاژی در موش‌های صحرایی سالمند

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 75-83

10.22070/daneshmed.2024.18497.1427

حمید خداوردی؛ ندا آقایی بهمن‌بگلو؛ رضا رضایی‌شیرازی؛ سعیده شادمهری